ČEBELARSTVO

ČEBELARSTVO

Izbirni predmet čebelarstvo je namenjen učencem 8. in 9. razreda. Izvaja se eno uro tedensko oz. 35 (32) ur letno.

Izbirni predmet ČEBELARSTVO se bo izvajal v zimskem in spomladanskem času. V zimskem času bo potekal teoretični del, v spomladanskem času pa praktični del v čebelnjaku. Spoznali boste življenje čebel in njihov izjemen pomen za naravo, se seznanili s čebelarstvom kot s pridobitno dejavnostjo in praktično delali v čebelnjaku.

Program predmeta ČEBELARSTVO:

  • pomen čebelarstva za naravo in kmetijstvo
  • čebelja družina in prebivališče čebel
  • razvoj in življenje čebel
  • življenje odraslih čebel
  • čebelje telo
  • hrana čebel in čebelje paše
  • čebelji pridelki
  • ogroženost čebel
  • čebelar- gojitelj čebel
  • praktično delo v čebelnjaku

Če imaš rad naravo in se ne bojiš čebel, se nam pridruži pri čebelarstvu.

Do učnega načrta lahko dostopate s pritiskom na povezavo: tukaj.

Morda vam bo všeč tudi...