LIKOVNO SNOVANJE 1, 2 IN 3

LIKOVNO SNOVANJE 1, 2 IN 3

Likovno snovanje dopolnjuje in nadgrajuje vsebine predmeta likovna umetnost. Je enoletni predmet, namenjen učencem od 7. do 9. razreda. Pri predmetu se bomo srečevali 35 ur, in sicer enkrat tedensko po dve šolski uri. Vsebine predmeta so zasnovane na pridobivanju znanja iz likovne teorije, zgodovine umetnosti in likovne tehnologije. Izvajajo se praktično na različnih področjih: risanje, slikanje, grafika, kiparstvo in prostorsko oblikovanje. Skozi teoretično spoznavanje in praktično ustvarjanje učenci likovno raziskujejo svet, odkrivajo posebnosti likovnega izražanja, nadgrajujejo in poglabljajo posluh za likovna dela umetnikov, vrednotenje uporabnih predmetov ter odnos do likovne kulturne dediščine v okolju. Pri likovnem snovanju v razredu bodo učenci ustvarjali na področju tako imenovane čiste umetnosti (slike, kipi, risbe, grafike) in praktično izvajali likovne naloge s področja uporabne umetnosti. Spoznavali bodo pisave kot abstraktne risbe in njihove uskladitve z risbo (strip, voščilnice, znak, knjižna ali embalažna oprema, vabilo, grafit), nadgrajevali znanje o barvah in njihovem učinkovanju, oblikovali moderen nakit in kreirali zanimiva oblačila, oblikovali kipe iz različnih materialov, spoznali fotografijo in video in še marsikaj zanimivega. Predmet je namenjen vsem, ki se radi ukvarjajo z različnimi načini oblikovanja. Delo je praktično naravnano in omogoča učencem ustvarjalno delo. Pretežno se ocenjujejo likovni izdelki, ki izkazujejo osvojeno teoretično znanje učenca. Umetnost ustvarjanja se začne z užitkom packanja, zato se nam pridruži!

Do učnega načrta lahko dostopate s pritiskom na povezavo: tukaj.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost