ORGANIZMI V NARAVNEM IN UMETNEM OKOLJU

ORGANIZMI V NARAVNEM IN UMETNEM OKOLJU

Kvota ur: 32

Razred: 7., 8., 9.

Izbirni predmet se povezuje s predmetoma naravoslovje (6. in 7. razred)  in biologija (8. in 9. razred). Je nadgradnja omenjenih predmetnih področij.

Pri izbirnem predmetu Organizmi v naravnem in umetnem okolju učenci spoznavajo življenjske potrebe živih bitij v vseh ekosistemih in tako bolje povežejo abiotske ter biotske dejavnike. Spoznajo, da je lahko vsako rušenje ravnotežja v naravi – vnos različnih snovi, tujih organizmov, pomanjkanje vode, spremembe temperaturnega režima itd., usodno za preživetje organizmov. Ta spoznanja pridobivajo z aktivnim delom v obliki terenskih in laboratorijskih vaj.

Ob gojenju nekaterih organizmov se zavedo, da so živa bitja, ki smo jih vzeli v oskrbo, odvisna od nas, zato moramo biti pri vzdrževanju izjemno odgovorni. Ob tem se bodo naučili odgovornega ravnanja z vsemi živimi bitji – tudi hišnimi ljubljenčki, rastlinami v svojem stanovanju, pa tudi s svojimi vrstniki, prijatelji, znanci. Svoje odgovorno ravnanje naj bi zavestno usvojili tudi kot nujnost pri varovanju življenjskega okolja.

Izbirnemu predmetu daje težo zlasti bližina krajinskega parka Šturmovci in drugih varstveno pomembnih ekosistemov, vključenih v območje Natura 2000. Krajinski park je znan tudi po različnih raziskovalnih dejavnostih, zato bomo učencem približati tamkajšnje žive organizme ter njihove odnose z neživo naravo. Ob tem bomo aktualizirali koristno sonaravno sodelovanje človeka in potencialne razvojne možnosti. Učenci bodo kritično razmišljali o perečem problemu mikroplastike in ostalih onesnaževal v naši neposredni bližini. Prav tako se bodo lahko vključevali v raziskovalne dejavnosti s področja naravoslovja in sodelovali na naravoslovnih terenih.

Do učnega načrta lahko dostopate s pritiskom na povezavo: tukaj.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost