VZGOJA ZA MEDIJE (TV)

VZGOJA ZA MEDIJE – TELEVIZIJA

Predmet se izvaja v obsegu 1 ure na teden.

Vzgoja za medije- TELEVIZIJA, je enoletni izbirni predmet in je namenjen učencem 7.,8. in  9. razreda osnovne šole. To je predmet za vse, ki jih zanima delo novinarjev, snemalcev, napovedovalcev … Učenci spoznajo nastanek in razvoj televizije, seznanijo se z osnovnimi značilnostmi tega najbolj privlačnega medija, odkrivajo podobnosti in razlike med televizijskimi postajami, spoznajo osnovne korake novinarskega dela. Naučijo se analizirati, kritično ocenjevati in oblikovati različne komunikacijske oblike (televizijske oddaje, delo z družbenimi omrežji …). Predmet spodbuja učence k uresničevanju osebnih talentov, k aktivnemu in kreativnemu delu. Poudarek pri predmetu je pridobivanje praktičnih izkušenj.

Pri predmetu bom sodelovali z zunanjimi sodelavci in povabili različne strokovnjake s področja novinarstva. Učenci se bodo seznanili z delovanjem medijskih institucij, obiskali bomo vsaj eno znano medijsko hišo in s tem spoznali delovanje studia in montaže.

Učenci se bodo preizkusili v vlogi novinarjev na vseh področjih ter v vlogi poročevalcev šolskih dogodkov.  Pri načrtovanju  vsebin bomo upoštevali predloge in  želje učencev.

Do učnega načrta lahko dostopate s pritiskom na povezavo: tukaj.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost