7.B

 

MATEMATIKA

SLOVENŠČINA

ANGLEŠČINA

LIKOVNA UMETNOST

Sreda, 27. 5. 2020 

Oblikovanje različnih prostorskih tvorb

UČNI PRIPOMOČKI: škatle različnih velikosti, tulci, lepilo za vroče lepljenje ali lepilni trakovi, pištola za vroče lepljenje, lepilo za papir

Učenci, nadaljujte z oblikovanjem makete naše šole. Za oblikovanje šole uporabite škatle različnih dimenzij, tulce, lahko tudi lesene deščice, če jih najdete doma. Posamezne dele lepite skupaj z vročim lepilom ali mekolom (lepilom za les). V skrajnem primeru lahko tudi z lepilnim trakom.

Upoštevajte estetiko! PAZITE NA STABILNOST STAVBE!

KONČNI IZDELEK FOTOGRAFIRAJTE IN MI GA POŠLJITE NA MOJ EMAIL: marko.kuncnik@solavidem.si .

ROK ZA POŠILJANJE FOTOGRAFIJE IZDELKA JE 10. JUNIJ 2020!

Sreda, 20. 5. 2020

Učenci, ostajamo na področju arhitekture. Tokrat boste izdelali maketo naše šole. Za oblikovanje šole uporabite škatle različnih dimenzij, tulce, lahko tudi lesene deščice, če jih najdete doma. Posamezne dele lepite skupaj z vročim lepilom ali mekolom. V skrajnem primeru lahko tudi z lepilnim trakom.

Upoštevajte estetiko! PAZITE NA STABILNOST STAVBE!

KONČNI IZDELEK FOTOGRAFIRAJTE IN MI GA POŠLJITE NA MOJ EMAIL: marko.kuncnik@solavidem.si .

ROK ZA POŠILJANJE FOTOGRAFIJE IZDELKA JE 10. JUNIJ 2020!

Sreda,13.  5. 2020

UČNA SNOV: Skeletna arhitektura

UČNI PRIPOMOČKI: testenine (špageti), lepilo za vroče lepljenje ali lepilni trakovi, pištola za vroče lepljenje

NAVODILA ZA DELO:

Učenci, nadaljujte s SKELETNO ARHITEKTURO. Likovni motiv je MOST. Za oblikovanje mostu uporabite špagete (testenine), lahko pa tudi zobotrebce ali lesene špile. Posamezne dele lepite skupaj z vročim lepilom, če ga nimate lahko spoje zlepite tudi s prozornim lepilnim trakom. Postopek izdelave mostu iz špagetov najdete na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=wRYKWWHoW0U

Upoštevajte estetiko! PAZITE NA STABILNOST MOSTU!

KONČNI IZDELEK FOTOGRAFIRAJTE IN MI GA POŠLJITE NA MOJ EMAIL: marko.kuncnik@solavidem.si .

ROK ZA POŠILJANJE FOTOGRAFIJE IZDELKA JE 20. MAJ 2020!

Sreda, 6.  5. 2020

UČNA SNOV: Skeletna arhitektura

UČNI PRIPOMOČKI: testenine (špageti), lepilo za vroče lepljenje ali lepilni trakovi, pištola za vroče lepljenje

Navodila za delo:

Učenci, tokrat boste ARHITEKTI. Oblikovali boste SKELETNO ARHITEKTURO. Likovni motiv je MOST. Za oblikovanje mostu uporabite špagete (testenine), lahko pa tudi zobotrebce ali lesene špile. Posamezne dele lepite skupaj z vročim lepilom, če ga nimate lahko spoje zlepite tudi s prozornim lepilnim trakom. Postopek izdelave mostu iz špagetov najdete na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=wRYKWWHoW0U

Upoštevajte estetiko! PAZITE NA STABILNOST MOSTU!

KONČNI IZDELEK FOTOGRAFIRAJTE IN MI GA POŠLJITE NA MOJ EMAIL: marko.kuncnik@solavidem.si .

ROK ZA POŠILJANJE FOTOGRAFIJE IZDELKA JE 20. MAJ 2020!

Sreda, 15. 4. 2020

UČNA SNOV: Oblikovanje nepredmetnega kipa

UČNI PRIPOMOČKI: les, kamen ali odpadni gradbeni materiali, drevesne veje, žice, vrvice, plastenke, zamaški…

POTEK UČNE URE: učenci, tokrat boste KIPARJI. Oblikovali boste obhodni, prostostoječi NEPREDMETNI KIP. Likovni motiv je BREZ NASLOVA. Za oblikovanje kipa uporabite materiale, ki jih najdete doma, na dvorišču, na podstrešjih, … Stvari, ki jih najdete »zložite skupaj« v zanimivo kompozicijo. Kaj bo vaš kip predstavljal veste samo vi, jaz bom na koncu ugibal kaj predstavlja in si ga po svoje interpretiral. PAZITE NA STABILNOST KIPA!

KONČNI IZDELEK FOTOGRAFIRAJTE IN MI GA POŠLJITE NA MOJ EMAIL: marko.kuncnik@solavidem.si .

ROK ZA POŠILJANJE FOTOGRAFIJE IZDELKA JE 29. APRIL!

GLASBENA UMETNOST

Ponedeljek, 1. 6. 2020

Ob poslušanju glasbe uredi zapiske v zvezku GUM.

Ponedeljek, 25. 5. 2020

Ocenjevanje znanja

Povezava in vse informacije dobite v kanalu Easistenta 7b GUM.

Ponedeljek, 18. 5. 2020

Navodila za delo najdete TUKAJ.

Ponedeljek, 11. 5. 2020

Preverjanje znanja

Navodila in dodatne informacije najdete v kanalu GUM na Easistentu.

Ponedeljek, 4. 5. 2020

Navodila za delo najdeš TUKAJ. List z navodili shraniš na računalnik in ga izpolniš, ter ga pošlješ na mail.

GEOGRAFIJA

Torek, 2. 6. 2020

Tema: Gospodarstvo Azije.

 • Preberi učno snov v učbeniku, str. 122-124.
 • Zapiši v zvezek kratek povzetek učne snovi (s čim se preživljajo v Aziji, kaj je značilno za kmetijstvo, česa pridelajo največ, katere države so gospodarsko najbolj razvite).
 • Reši 1., 2., 3., 4. vajo. Ponovi učno snov ob vprašanjih, str.125 (Ponovi).

Petek, 29. 5. 2020

2 uri

Tema: Prebivalstvo Azije.

 • Preberi učno snov v učbeniku, str. 114-117.
 • Zapiši kratek povzetek učne snovi v zvezek (kaj je demografska eksplozija, kje živi v Aziji največ prebivalstva in kateri deli so najredkeje poseljeni – pojasni zakaj)
 • Reši vajo 1., 2., 3. in 4.

Torek, 26. 5. 2020

2 uri

Tema: Podnebje in rastje Azije.

 • Preberi učno snov v učbeniku, str. 110-112.
 • Zapiši v zvezek kratek povzetek učne snovi (v katerih toplotnih pasovih leži Azija, kateri dejavniki vplivajo na podnebje, imenuj tipe podnebja in rastja). Pri delu ne pozabi na Atlas.
 • Reši 1., 2., 3. vajo. Ponovi učno snov ob vprašanjih, str.113 (Ponovi).

Petek, 22. 5. 2020

Tema: AZIJA: Površje Azije.

 • Preberi učno snov v učbeniku, str. 106-109.
 • Zapiši v zvezek kratek povzetek učne snovi (kje so meje Azije, kakšno je površje Azije, imenuj gorstva, višavja in nižine, naštej najpomembnejše reke in opiši pomen). Pri delu ne pozabi na Atlas.
 • Reši 1., 2., 3. vajo.

Torek, 19. 5. 2020

2 URI

Tema: Gospodarstvo Vzhodne Evrope in Severne Azije.

 • Preberi učno snov v učbeniku, str. 96-98.
 • Zapiši v zvezek povzetek učne snovi (naštej naravna bogastva in energetske vire, opiši pogoje za kmetijstvo, naštej večje reke in opiši njihov gospodarski pomen).
 • Reši vajo 5 in 6.

Torek, 12. 5. 2020

2 URI

Tema: Vzhodna Evropa in Severna Azija – lega relief, države.

 • Preberi učno snov v učbeniku, str. 92-93.
 • Zapiši v zvezek kratek povzetek učne snovi (opiši geografsko lego, ob zemljevidu poimenuj večje geografske enote, naštej države Vzhodne Evrope in Severne Azije in glavna mesta, poišči večje reke).
 • Reši 1. vajo.

Tema: Podnebje in rastje Vzhodne Evrope in Severne Azije.

                         Ustno ocenjevanje znanja

 • Preberi učno snov v učbeniku, str. 94.
 • Zapiši v zvezek kratek povzetek učne snovi (s pomočjo klimograma in slikovnega gradiva sklepaj na podnebje in rastje).
 • Reši 2. vajo.

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

Ponedeljek, 1. 6. 2020

Pozdravljeni učenci 7. razredov!

Abraham Lincoln je bil ameriški predsednik, ki je tako izrazil svoje misli:

V človeku obstaja temeljna potreba, da bi razumel in razložil svet, življenje, smrt, vsa svoja doživetja, čustva in izkušnje. Veliko lahko pojasni s pomočjo znanosti, velik aspekt pa predstavlja pri tem religija. Vsaka religija ima na svet in naše bivanje svojstven pogled in mnenje.

Učni list, ki je pripravljen je namenjen utrjevanju osnovnih pojmov, ki smo jih spoznali skozi govorne nastope. Učni list lahko natisneš in prilepiš v zvezek, če pa te možnosti nimaš, vprašanja prepiši in reši kar v zvezek. Učni list najdeš TUKAJ.

Ponedeljek, 25. 5. 2020

Predstavljaj si…

Sedmošolci, pozdravljeni!

Danes bomo zaključili s tematskim sklopom o človekovih pravicah. Zato vam pošiljam zanimiv učni list, kjer boste lahko izrazili svoj pogled na svet, svoje mnenje. Učni list si natisni ter ga zalepi v zvezek za DKE. Če  ga ne moreš natisniti, odgovore zgolj prepiši v zvezek – nalog ti ni potrebno prepisovati. Učni list najdeš TUKAJ.

Preden se lotiš učnega lista, poslušaj pesem Johna Lennona – besedilo te pesmi je zapisano na učnem listu, ki ti ga prilagam po navodilih. Jo poznaš?  John Lennon je bil član legendarnih Beatlesov, žal je že pokojen. L Pesem ima izredno globoko sporočilo, ga lahko razbereš?

https://www.youtube.com/watch?v=VOgFZfRVaww – videospot Johna Lennona;

https://www.youtube.com/watch?v=vGYFgiqJv2E – KIDS UNITED (združeni otroci).

Poglej si obe izvedbi pesmi.

Mini slovarček ob reševanju učnega lista:

Človekoljub: -a m (ȗ) knjiž. kdor ljubi ljudi in jim rad pomaga: s tem dejanjem je pokazal, da je človekoljub; človekoljubi obsojajo vojskovanje…

Ideal: 1. nav. mn. plemenit, nedosegljiv ali težko dosegljiv cilj.

 

Ponedeljek, 18. 5. 2020

Navodila za delo najdeš na TEJ POVEZAVI.

Ponedeljek, 11. 5. 2020

Dragi učenci 7. razreda!

Danes boste utrjevali snov o verstvih, ki smo jo poslušali skozi vaše govorne nastope. Odprli boste arnesovo spletno stran DKE 7; interaktivne vaje, ter rešili dve polji: VEROVANJE, VERSTVA in DRŽAVA, ter VEROVANJE-VERSTVA.  Če v testu najdete podatek, ki ga prej niste poznali, ga zapišite v svoj zvezek pod naslovom VERSTVA-UTRJEVANJE. Vesela bom vaših fotografij oziroma dokazov, ki mi jih lahko pošljete na moj mail tamara.vamberger@guest.arnes.si.

ŠE LINK: https://interaktivne-vaje.si/dke/dke_vaje_7r.html

Lep pozdrav, Tamara Vamberger

Ponedeljek, 4. 5. 2020

Danes bodo potekali govorni nastopi. Videokonference potekajo po dogovorjenem urniku. Več navodil najdete v kanalu na Easistentu.

 

NARAVOSLOVJE

Ponedeljek, 1. 6. 2020

Utrjevanje znanja

V zvezku pripravi preverjanje znanja, ki naj zajema vsaj dve strani. V preverjanje znanja vključi naslednje živalske skupine:

 • iglokožci
 • dvoživke
 • plazilci
 • ptice

Rok za oddajo preverjanja je do četrtka, 4. junija.

Prav tako mora biti v zvezku vsa vsebina, ki smo jo obravnavali v času dela na daljavo.

Četrtek, 28. 5. 2020

Spremljaj veliko uharico (Bubo bubo) “livestream” v časovnih presledkih, in sicer ob 16.00 (10-minut), 18.00 (10-min) in 21.30 (10-min) na povezavi https://uharica.ptice.si/v-zivo/ ter v zvezek zapiši opažanja.

Terensko delo

Pojdi na vrt, travnik, jaso ali rob gozda in opazuj tri različne vrste ptic. Zbrano poslušaj njihovo petje. Zapomni si videz vrst ter posamezne zvoke in nato s pomočjo interaktivnega določevalnega ključa določi vse tri vrste.

Zapis v zvezek:

Terensko opazovanje in določanje ptic.

Moj izbrani ekosistem opazovanja: ___________

Čas opazovanja ________ (vsaj 15 min)

Določene vrste:

______________ (lat. ime) + skica !

______________ (lat. ime) + skica !

______________ (lat. ime) + skica !

Odgovori na vprašanji.

 • Zapiši vsaj 15 vrst ptic, ki prebivajo v tvoji okolici (podatke najdeš na spletni strani interaktivnega določevalnega ključa – seznami vrst).
 • Katere določevalne ključe vse poznaš?

Dokaz o opravljenem delu pošlji do konca tega tedna.

Torek, 26. 5. 2020

PTICE

V zvezek zapiši naslov PTICE.

Iz spodnjega besedila naredi povzetek.

Ptice so se naselile v vseh možnih ekosistemih razen globokomorskih. Razvile so se iz plazilcev, verjetno iz drevesnih žužkojedih dinozavrov. Poleg netopirjev in letečih psov so edini živeči vretenčarji, ki so sposobni letenja. Krila so spremenjene v prednje okončine. Telo je pokrito s perjem ki daje posebno letalno površino . Noge pokrivajo roževinaste luske. Ptice so sposobne vzdrževati stalno telesno temperaturo okoli 40˚C – Endotermne živali (kri se dejansko ‘ohladi’ v žilah na nogah). Kosti niso tako močne in kompaktne kot kosti plazilcev ali sesalcev. Večina kosti je votlih, brez mozga. Kljun je različnih oblik (način prehranjevanja). Pri odpiranju se premika tako zgornja kot tudi spodnja čeljust. Ptice v kljunu nimajo zob, zato zdrobijo hrano v mlinčku (spodnji del želodca) s pomočjo kamnov, ki jih požirajo skupaj s hrano. Golša je shramba za neprebavljeno hrano. Ptice imajo hitro presnovo. Imajo zelo dobro razvite možgane in dober vid. So jajcerodne in valijo jajca, ki so obdana z apnenčasto zunanjo ovojnico (največja jajca valijo noji in emuji, najmanjša pa kolibriji). Samci se razlikujejo od samic po barvi.

Pomoč pri izdelavi skice.

Oglej si video o čigri.

Preberi podatke o čigri.

V obliki miselnega vzorca predstavi navadno čigro.

Ime vrste: slovensko in latinsko ime

 1. Umestitev v sistem
 2. Življenjski prostor
 3. Zgradba telesa (skica!)
 4. Prehranjevanje
 5. Razmnoževanje
 6. Posebnosti vrste!
 7. Ekološki pomen čiger (ogroženost, zakaj je čigro potrebno ohranjati?)

Dokaz o opravljenem delu pošlji po elektronski pošti. 

Četrtek, 21. 5. 2020

Slovenske kače

Oglej si članek o kačah na območju Slovenije.

Prepiši v zvezek:

V Sloveniji živi 11 vrst kač:  belica, črnica, navadni gož, mačjeoka kača, progasti gož, smokulja, belouška, kobranka, laški gad, modras in navadni gad, strupene pa so samo zadnje tri.

Oglej si spodnjo fotografijo najpogostejših kač na območju Haloz. V zvezek zapiši v čem je razlika med modrasom in smokuljo.

Izdelaj miselna vzorca za SMOKULJO IN MODRASA. Pomagaj si z enciklopedijami živali in s spletom.

Ime vrste: slovensko in latinsko ime

 1. Umestitev v sistem
 2. Življenjski prostor
 3. Zgradba telesa (skica!)
 4. Prehranjevanje
 5. Razmnoževanje
 6. Posebnosti vrste!
 7. Ekološki pomen kače (ogroženost)

V zvezek zapiši vprašanje in nanj odgovori : Kaj je kolaka ali stok?

Opravljeno nalogo fotografiraj in jo pošlji na davorin.horvat@solavidem.si do naslednje ure.

 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

 

ŠPORT

Torek, 19. 5. 2020

Delo izvedeš po navodilih, ki jih najdeš na spodnji povezavi.

NAVODILA ZA DELO

Navodila za delo za 8. teden šolanja od doma najdeš na tej POVEZAVI. Navodila za delo veljajo za celi teden. Uspešno delo!

 

 

IZBIRNI PREDMETI

 


DNEVI DEJAVNOSTI

Petek, 15. 5. 2020

ŠPORTNI DAN

Dragi učenci!

Po nekaj dneh dela ob računalniku in pisalni mizi bo vsem spet prijalo dodatno gibanje, ki ga lahko izvedete na prostem, v primeru slabega vremena pa tudi v hiši. Izbor nalog je pester, zanimiv in verjamemo, da se bo našlo za vsakega nekaj. Spodbudite člane svoje družine, da se vam pridružijo in s polnimi pljuči naredite nekaj koristnega za dobro počutje vseh vas.

Za navodila izvedbe klikni PRIPONKO.

Morda vam bo všeč tudi...