Osnovna šola Videm

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA Predmet računalniška omrežja lahko izbirajo učenci in učenke v 9. razredu, tudi če niso obiskovali predmeta urejanja besedil ali multimedije. Potrebno pa se je zavedati,  da je predmet brez računalniških znanj pridobljenih v...

MULTIMEDIJA

MULTIMEDIJA

MULTIMEDIJA Računalništvo je izbirni predmet, pri katerem se spoznavanje in razumevanje osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z metodami neposrednega dela z računalniki, kar odpira učenkam in učencem možnosti, ki so potrebne pri nadaljnjem izobraževanju in...

UREJANJE BESEDIL

UREJANJE BESEDIL

UREJANJE BESEDIL Pri predmetu urejanje besedil učenci najprej spoznajo računalniško opremo, ki jo delimo na strojno in programsko. Nato spoznajo delovanje in uporabo računalnika. Na koncu pa izdelajo seminarsko nalogo z določeno vsebino, ki...

ČEBELARSTVO

ČEBELARSTVO

ČEBELARSTVO Učenci bodo spoznali življenje čebel kot živalske vrste, ki se je razvila že v pradavnini. Ko bodo opazovali čebele, bodo spoznavali njihovo življenje, razvoj in člane čebelje družine. Naučili se bodo oskrbovati čebele,...

MATEMATIČNE DELAVNICE 7, 8 IN 9

MATEMATIČNE DELAVNICE 7, 8 IN 9

MATEMATIČNE DELAVNICE 7, 8 IN 9 Pri matematičnih delavnicah izmenjujemo ideje in razumevanje matematike med učenci in učitelji. Matematična znanja poglabljamo v smereh uporabe matematike v vsakdanjem življenju, zato je tudi delo in ocenjevanje...

POSKUSI V KEMIJI, KEMIJA V ŽIVLJENJU

POSKUSI V KEMIJI, KEMIJA V ŽIVLJENJU

POSKUSI V KEMIJI, KEMIJA V ŽIVLJENJU Izbirna predmeta poskusi v kemiji in kemija v življenju ponujata učencem eksperimentalne veščine za dokazovanje kemijskih procesov v šolskem laboratoriju in v svojem okolju. Namenjen je učencem 8....

PROJEKTI IZ FIZIKE IN EKOLOGIJE

PROJEKTI IZ FIZIKE IN EKOLOGIJE

PROJEKTI IZ FIZIKE IN EKOLOGIJE V ozračju se dogajajo vremenski pojavi kot so dež, sneg, megla, rosa, pa o njih navadno niti ne razmišljamo. Še veliko drugega se dogaja okoli nas v naravi. Vse...

ŠPORT – IZBRANI ŠPORT, ŠPORT ZA SPROSTITEV IN IZBRANI ŠPORT

ŠPORT – IZBRANI ŠPORT, ŠPORT ZA SPROSTITEV IN IZBRANI ŠPORT

ŠPORT – IZBRANI ŠPORT, ŠPORT ZA SPROSTITEV IN IZBRANI ŠPORT Program izbirnih predmetov dopolnjuje osnovni program predmeta šport, skupaj pa predstavljata obogateno celoto. Šola lahko učencem ponudi tri enoletne predmete: ŠPORT ZA ZDRAVJE, IZBRANI...

ŠAH

ŠAH

ŠAH Šah je analitično-strateška miselna igra in posebno področje kulturne dediščine človeške civilizacije. Lahko ga izberejo učenci 7., 8. in 9. razreda. CILJ PREDMETA Spoznavanje, razumevanje, uporabljanje in vrednotenje: temeljnih vsebin šahovske igre in...

NAČINI PREHRANJEVANJA

NAČINI PREHRANJEVANJA

NAČINI PREHRANJEVANJA Pri izbirnem predmetu načini prehranjevanja se učenci poučijo o prehrani z vidika zagotavljanja in varovanja zdravja. Učijo se o pomembnosti zdrave prehrane, o načinih prehranjevanja in spoznavajo prehrano v različnih starostnih obdobjih...