Učbeniški sklad

Šolsko leto 2020/2021

Osnovna šola Videm s podružnicama Sela in Leskovec omogoča vsem učencem, da si iz učbeniškega sklada BREZPLAČNO izposodijo učbeniški komplet za posamezni razred (Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov z dne 27. 2. 2020, št. 007-57/2019).

Seznami učbeniških kompletov za vsak razred so objavljeni na spletni strani šole (http://www.solavidem.si/ – zavihek Starši – Učbeniški sklad).

Ob prejemu je treba vse učbenike zaščititi z ovitkom in se podpisati v poseben obrazec, odtisnjen na prvih straneh v posameznem učbeniku. Po 12. členu Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov mora učenec plačati odškodnino, če vrne poškodovan ali uničen učbenik oziroma učbenika ne vrne. Višina odškodnine se določi na podlagi nabavne cene in starosti učbenika, ki je bil izposojen.

Učenci učbeniške komplete prejmejo v prvem tednu septembra za novo šolsko leto, vrnejo pa jih junija.

V primeru, da si učenec učbeniškega kompleta ali posameznih učbenikov ne želi izposoditi, izpolnite obrazec o odstopitvi od izposoje (obrazec si natisnite s šolske spletne strani). Učbeniki se učencu izposodijo v sistemu Cobiss.

 

Obvestilo o delovnih zvezkih in potrebščinah 2020/2021

 

Seznam učbenikov za šolsko leto 2020/2021

 

 

 

 

Šolsko leto 2019/2020

Na šoli imamo že več let oblikovan učbeniški sklad. Vsi učenci si lahko brezplačno izposodijo komplete učbenikov. Sredstva za nakup učbenikov krije Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport RS.
Učenci morajo z učbeniki skrbno ravnati. Če jih poškodujejo ali uničijo, so v skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13076) dolžni plačati ustrezen znesek odškodnine.
Upravljavka učbeniškega sklada je Vesna Voglar Pulko.

Obvestilo o potrebščinah in delovnih zvezkih za 2019/2020 si lahko ogledate na tej povezavi.

Naročilnico za šolsko leto 2019/2020 pa lahko snamete na tej povezavi.