PONUDBA OI PREDMETOV V 3.VIO (8. razred)

UČENCI 8. RAZREDA LAHKO IZBIRAJO MED NASLEDNJIMI PREDMETI:

Nemščina

Verstva in etika

Filozofija za otroke: Kritično mišljenje

Likovno snovanje II.

Življenje človeka na Zemlji

Glasbeni projekt

Vzgoja za medije: TISK

Filmska vzgoja

Računalništvo:

Šah:

  • šahovske osnove
  • šahovsko kombiniranje
  • šahovska strategija

Matematična delavnica 8

Čebelarstvo

Poskusi v kemiji

Robotika v tehniki

Šport:

  • Šport za sprostitev
  • Šport za zdravje
  • Izbrani šport

Obdelava gradiv les

Obdelava gradiv umetne snovi

Obdelava gradiv  kovine

Odkrivamo preteklost mojega kraja

Organizmi v naravnem in umetnem okolju

Sodobna priprava hrane

Projekti iz fizike in ekologije

Risanje v geometriji in tehniki

Morda vam bo všeč tudi...