POSKUSI V KEMIJI, KEMIJA V ŽIVLJENJU

POSKUSI V KEMIJI, KEMIJA V ŽIVLJENJU

Učitelj:

 

Sabina Tajhmajster

 

Vezano na: 8. in 9. razred
Število ur: · TEDENSKO: 1 ura
· LETNO: 35 (32 – 9. razred)
Tematski sklopi: · Zgodovina kemije, osnovni lab. pribor,
kemijska varnost
· Eksperimenti
KRATEK OPIS PREDMETA: Si kdaj opazoval spremembe snovi? Si razmišljal, zakaj snovi zažarijo v toliko različnih barvah?
Veš, kako ravnati s snovmi, ki so jedke, vnetljive, skratka nevarne?
Na vsa ta in še mnoga druga vprašanja boš našel odgovor pri izbirnem predmetu
Poskusi v kemiji, ki predstavlja odlično nadgradnjo iz predmetov naravoslovje in kemija.
Ocena: Ocene boste pridobili s prikazanimi eksperimentalnimi spretnostmi, poročili o delu in
predstavitvijo pomembnih kemikov.
Trajanje: Eno leto

 

 

 

Cilji:

· Spoznati pomembne kemike, ki so pomembno vplivali na razvoj kemije.
· Načrtovanje, izvajanje, presojanje in poročanje o eksperimentalnem delu.
· Razvijanje spretnosti, natančnosti pri opazovanju.
· Razvijanje veščin raziskovalca znotraj skupine.
· Urjenje v osnovnih tehnikah laboratorijskega (in terenskega) eksperimentalnega dela.
· Utrjevanje in poglabljanje znanja, razumevanje in uporaba kemijskih vsebin s pomočjo
samostojnega eksperimentalnega dela.
Opis dela: · Praktično delo v skupinah ali v dvojicah
· Poročanje
· Delo z literaturo
Povezava s predmeti:

 

KEM, BIO, NAR

Do učnega načrta lahko dostopate s pritiskom na povezavo: tukaj.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost