RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI

RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI

Predmet risanje v geometriji in tehniki uvaja učenca v svet oblikovanja predmetov v navideznem (virtualnem) prostoru z uporabo računalniškega grafičnega orodja.

Pri tehniki in tehnologiji je grafično komuniciranje podlaga za ustvarjalni proces nastajanja predmeta. Svet zaznavamo prostorsko v treh dimenzijah, zato že v osnovni šoli učenci spoznavajo prostorske odnose in v sklopu več premetov izboljšujejo prostorsko inteligenco. Za razvito prostorsko inteligenco so najpomembnejše zmožnosti pravilnega zaznavanja vidnega sveta, preoblikovanja prvin, ustvarjanja in preoblikovanja miselnih predstav, grafične predstavitve prostorskih podatkov idr. V vsebinah predmeta so za razvijanje teh zmožnosti poudarjeni elementi, ki omogočajo medpredmetno povezovanje s tehniko in tehnologijo, z matematiko, likovno vzgojo in računalništvom.

Do učnega načrta lahko dostopate s pritiskom na povezavo: tukaj.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost