ŠPORT – IZBRANI ŠPORT, ŠPORT ZA SPROSTITEV IN IZBRANI ŠPORT

ŠPORT – IZBRANI ŠPORT, ŠPORT ZA SPROSTITEV IN IZBRANI ŠPORT

Program izbirnih predmetov dopolnjuje osnovni program predmeta šport, skupaj pa predstavljata obogateno celoto. Šola lahko učencem ponudi tri enoletne predmete: ŠPORT ZA ZDRAVJE, IZBRANI ŠPORT in ŠPORT ZA SPROSTITEV. Namen enoletnih predmetov ŠPORT ZA ZDRAVJE in ŠPORT ZA SPROSTITEV je spoznavanje novih športov, ki jih v obveznem šolskem programu ni mogoče izvajati, so pa z vidika športno-rekreativnih učinkov pomembni za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih. Vsebine in izpeljava izbirnih predmetov omogočajo spoznavanje različnih vplivov gibalnih dejavnosti na zdravje, razumevanje pomena telesne in duševne sprostitve, nadomeščanje negativnih učinkov sodobnega življenja ter pridobivanje znanj, ki učencem omogočajo, da si v prostem času izberejo sebi primerne športne vsebine in obremenitve. Namen enoletnega predmeta IZBRANI ŠPORT je poglabljanje vsebin določenega športa. Namenjen je vsem učencem, ne le tistim, ki se z izbranim športom ukvarjajo še pri interesnih dejavnostih v šoli ali zunaj nje. Šola ponudi enega od športov osnovnega programa (atletiko, gimnastiko z ritmično izraznostjo, ples, košarko, odbojko, rokomet, nogomet ali plavanje).

Do učnega načrta lahko dostopate s pritiskom na povezavo: tukaj.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost