ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI

Kaj je predmet Življenje človeka na Zemlji?

To je izbirni predmet, ki nadgrajuje znanja, pridobljena pri pouku geografije. Učenci podrobneje spoznajo življenje človeka v različnih okoljih, območjih, npr. tropski deževni gozd, puščavski svet, polarna območja, potresna in vulkanska območja, gorski svet, monsunska območja,…, pri čemer je poudarek na odnosu med človekom in naravo ter odvisnosti človeka od nje.

Kdaj in kako se bomo srečevali?

Predmet je enoleten in je namenjen učencem v 8. razredu. Zajema 35 ur na leto.

Kaj pa ocene?

Predmet učencev ne bo dodatno obremenjeval, kajti delo bo potekalo na sproščen in  zanimiv način. Klasičnega preverjanja znanja za oceno ne bo, ocenjeni bodo izdelki (pisna poročila, plakati, predstavitve) učencev.

Zakaj te vabimo k našemu predmetu?

Če želiš poglobiti znanja o pokrajinah sveta, ki so še ne povsem raziskane, lepe, zanimive, a do človeka manj prijazne. Če te zanima človeška iznajdljivost in prilagodljivost, pa tudi lahkomiselnost, se nam v naslednjem šolskem letu pridruži.

 

Učiteljica Marjana Srdinšek

Do učnega načrta lahko dostopate s pritiskom na povezavo: tukaj.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost