VERSTVA IN ETIKA

VERSTVA IN ETIKA

Predmet se lahko poučuje v 7., 8. in 9. razredu, zato je razdeljen na tri dele:

  1. Spoznavanje različnih verstev sveta
  2. Verska kultura
  3. Odgovorna dejavnost

Predmet nudi učencem možnost, da razširijo, poglobijo in problematizirajo znanja, ki ga o verstvih dobijo pri obveznih predmetih. Učenci spoznajo vlogo verstev pri oblikovanju  različnih civilizacij, posebej krščanstva, pri razvoju evropske kulture. Usposobijo se za kritični odnos do negativnih pojavov v zvezi z religijo, kot so nespoštovanje enakopravnosti pripadnikov različnih religij, verujočih in neverujočih, nestrpnost, fanatizem. Predmet učence uči o etični naravnanosti kot vodilu za medčloveške odnose in pri reševanju življenjskih vprašanj.

Do učnega načrta lahko dostopate s pritiskom na povezavo: tukaj.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost