Haloški radovedneži

Naziv operacije:

Haloški radovedneži

 

Aktivnosti operacije bodo namenjene zainteresiranim učencem, ki bodo vključeni v različne delavnice in izobraževanja s področja podjetništva, v povezavi s turizmom in kulturno dediščino. Namen projekta je učence spodbujati k izvirnosti in kreativnosti pri oblikovanju izdelkov. Učenci bodo izdelali prototip spominka iz Haloz in model za promocijo Haloz. Glavno vodilo projekta je, da se mladi spoznajo z dediščino Haloz in podjetništvom, skozi projekt izrazijo svojo kreativnost in znanje in se naučijo prepoznavati podjetniške priložnosti v svoji okolici. Namen projekta pa je tudi druženje učencev in učiteljev haloških šol med seboj, spoznavanje, izmenjava znanj, izkušenj in nova prijateljstva.

 

Nosilec projekta: OŠ Majšperk

Partnerji: OŠ Cirkulane-Zavrč, Občina Podlehnik, Občina Žetale, Občina Videm, OŠ Žetale, Občina Majšperk, Občina Cirkulane, OŠ Podlehnik, OŠ Videm, Občina Zavrč

 

Operacijo sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija.                        Program CLLD LAS Haloze

Več informacij o evropskih strukturnih in investicijskih skladih najdete na povezavi: www.eu-skladi.si

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost