NARAVOSLOVNI DAN

V torek, 27. 11. 2018, je na matični šoli Videm in na podružnicah Leskovec in Sela potekal naravoslovni dan na temo Metode raziskovanja v tujem jeziku- angleščini. Poudarek je bil metodah funkcionalne rabe tujega jezika.

Učenci od 1. do 9. razreda razvijali razumevanje in sporazumevanje v tujem jeziku.  Raziskovali so različna področja kulture angleško govorečih držav, razvijali toleranco do drugih kultur, razvijali medgeneracijsko učenje ter vključili gibanje kot zdrav način življenja. Vse delavnice so potekale tako, da so vključevale veliko mero ustvarjalnosti. Nekateri učenci 9. razredov so bili asistenti učiteljev in tako prenašali svoje znanje angleščine na mlajše generacije.

Za  zaključek in evalvacijo opravljenega dne so  vsi razredi nastopali in zelo uspešno predstavili osvojeno znanje in  sposobnosti.

Tim učiteljic angleščine

Za ogled galerije pritisnite na fotografijo.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost