RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA IN VARSTVO NJEGOVEGA OKOLJA

Izbirni predmet je namenjen učencem 9. razreda.

V 9. razredu se učenci pri rednem pouku geografije seznanijo s Slovenijo kot svojo domovino, pri izbirnem predmetu pa raziskujejo domači kraj in spoznavajo posebnosti življenja v njem, predvsem glede na varstvo okolja.

TEME IN VSEBINE:

V okviru izbirnega predmeta bomo na različne načine spoznavali življenje v domačem kraju in njegovi ožji ter širši okolici.

Preučevali bomo:

  • naravnogeografske poteze (kamnine, prsti, rastlinstvo, podnebje, vodovje, …) in
  • družbeno geografske poteze (gospodarstvo, prebivalstvo, oskrba, promet, …) našega okoliša.

DEJAVNOSTI:

Do novih spoznanj bomo prišli predvsem s terenskim delom in raziskovalnim pristopom, npr. kartirali okolico šole, merili temperaturo zraka, spoznavali lokalne običaje, …

Pouk pri predmetu je usmerjen v aktivno delo učencev (skupinsko in individualno). Učenci s terenskim in raziskovalnim pristopom raziskujejo konkretno domače okolje. Učenci se naučijo na osnovi praktičnega dela na terenu izdelati poročilo in poročati o svojem delu.

Do učnega načrta lahko dostopate s pritiskom na povezavo: tukaj.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost