2.B

PETEK, 15. 5. 2020

ŠPORT ŠPAS

Dragi učenci!

Po nekaj dneh dela ob računalniku in pisalni mizi bo vsem spet prijalo dodatno gibanje, ki ga lahko izvedete na prostem, v primeru slabega vremena pa tudi v hiši. Izbor nalog je pester, zanimiv in verjamemo, da se bo našlo za vsakega nekaj. Spodbudite člane svoje družine, da se vam pridružijo in s polnimi pljuči naredite nekaj koristnega za dobro počutje vseh vas.

Klikni TUKAJ.

 

ČETRTEK, 14. 5. 2020

SPOZNAVANJE OKOLJA: Spoznali smo; Preverim svoje znanje (SDZ/87)

 1. Ponovimo: Kaj pomeni kultura prehranjevanja?

To pomeni, da se za mizo, pri jedi kulturno obnašamo. Da kulturno jemo – ne govorimo s polnimi usti, da uporabljamo pribor in ne jemo z rokami, da za brisanje okrog ust uporabimo prtiček. Zelo pomemben pa je tudi pogrinjek – kako pripravimo mizo za obrok, kako razvrstimo krožnike, pribor in prtiček. Podobno kot če pridemo v restavracijo ali na rojstni dan, ko nas čaka lepo pripravljena miza.

Znaš pripraviti pogrinjek za kosilo? Klikni TUKAJ.

 1. Odpri SDZ/87. Oglej si fotografije in spodaj zapisana besedila.

Vprašanja in odgovore zapiši v zvezek.

 1. MKPO (mala knjižica poskusov in opazovanj), stran 15.

    Zaključi nalogo.

 

SLOVENŠČINA: Besede s širšim pomenom – NADPOMENKE

 1. Oglej si posnetek TUKAJ. Bodi zbran in se potrudi, da si čim več zapomniš.
 2. Reši naloge v SDZ 2, str. 46 in str. 47.
 3. IZZIV: Zmoreš več? Vaja dela mojstra.

Klikni TUKAJ.

 

GLASBENA UMETNOST: Pesem Igra

 1. PONOVIM 

– ob svojem zapisu v zvezek TUKAJ.

– SKUPINE GLASBIL TUKAJ.

– ORFFOVA GLASBILA TUKAJ.

– ponovi pesmice, ki smo se jih že učili. Imaš jih v svojem zvezku.

V pomoč imaš povezavo TUKAJ, na kateri te čaka tudi nova pesmica.

 1. Poslušaj posnetek pesmi Igra TUKAJ.

Zapis besedila pesmi in gibanja najdeš TUKAJ.

 1. Zmoreš tudi to? Za pesem oblikuj spremljavo na lastna glasbila.

                                   Uporabi čim več delov svojega telesa.

 

ŠPORT: Telovadimo s kolebnico

Oglej si posnetek TUKAJ. Uporabi dejavnosti in z njimi poskrbi za svoje zdravje in za zdravje vaše družine. Prepusti se svoji gibalni ustvarjalnosti.

Vsak dan razmigaj svoje telo in pojdi na sveži zrak.

 

SREDA, 13. 5. 2020

SLOVENŠČINA:

 1. Dober tek – Tomažev svet

* Oglej si posnetek TUKAJ, v katerem boš spoznal, da ima LAŽ KRATKE NOGE.

Razmisli, česa Tomaž ni naredil prav in v čem si ti boljši-a od njega.

* Sledi navodilom in reši naloge v SDZ 2, na straneh 58 in 59. Prilogo najdeš na 93. strani.

 1. Prepisvadimo branje in pisanje s pisanimi črkami

* Ali bi znal-a napisati s pisanimi črkami: Robert Murko? Ga poznaš?

* Natančno si oglej zapis črk in besed, ki jih najdeš na  povezavi TUKAJ.

* Zloge in besede na posnetku zapiši v zvezek z vmesno črto. Napiši najlepše, kar zmoreš!

Lahko pa si pomagaš s prilogo.

* Ponovno preberi svoj zapis. Če opaziš napako, prečrtaj samo tisto črko, ki je napačna

in nad njo napiši pravilno črko. Pod opravljeno nalogo nariši obrazek svoje uspešnosti.

* Prosi starše, da pošljejo fotografijo zapisa v ‘Sporočila’ – kot dokaz o lepo opravljeni nalogi.

 

MATEMATIKA: Tehtam – kilogram     SDZ 3, na straneh 21, 22

 1. Razmisli, kaj je težje: en kilogram železa ali en kilogram slame?
 2. Zapomni si: besedo kilogram zapišemo krajše kg.

KG je ena izmed merskih enot za tehtanje, zato je pri računih ne pozabi zapisati.

              1 kilogram = 1 kg (številka 1 je v tem primeru mersko število, kg pa merska enota)

 1. Reši naloge na strani 22.

Pozoren bodi na težo in velikost uteži na levi strani tehtnice.

     Glej primer z jabolki:

Na levi strani tehtnice sta dve uteži: 2kg in 1kg , na desni strani tehtnice pa so jabolka.

Račun: 2kg + 1kg = 3kg

     Odgovor: Jabolk je 3 kilograme.

 

 1. Namig: Poišči tehtnico in se stehtaj. Svojo težo zapiši v zvezek.

                  Če želiš, lahko stehtaš še nekaj drugih predmetov.

 

ŠPORT:

Z družino se dogovori in skupaj izvedite poljubno športno aktivnost, s katero bo vsak izmed vas poskrbel za svoje zdravje. Aktivnost zapiši v MKPO na strani 15.

 

SPOZNAVANJE OKOLJA: Kultura prehranjevanja

 1. Oglej si posnetek TUKAJ o zdravem načinu življenja.
 1. V zvezek napiši/nariši miselni vzorec. Ključna beseda je kultura prehranjevanja.

   Pri zapisu upoštevaj naslednje namige: umivanje rok, priprava mize, kulturno obnašanje

pri mizi, 5 dnevnih obrokov, raznovrstna prehrana…

Dodaj še svoje ideje. 

 1. Namigi: Če bi o prehrani rad-a izvedel-a še kaj več, si oglej posnetek na spodnjih povezavi.

Dežela Lilibi – TV kuhinja in recepti TUKAJ 

 1. Ideja: Pripravi mizo za kosilo (pogrinjek).

 

TOREK, 12. 5. 2020

MATEMATIKA: Tehtam SDZ 3, na straneh 18, 19, 20

 1. Gugalnica na sliki v SDZ 3. del, str. 18, je kot tehtnica. Kaj misliš, zakaj?

Ugotovi, na kateri sliki je gugalnica v ravnovesju?

 1. Nadaljuj delo v SDZ 3. del in si oglej še druge slike na straneh 18, 19 in 20.
 2. Reši naloge po navodilih.

 

SLOVENŠČINA: Pisani črki b in B

 1. Pazljivo si oglej posnetek TUKAJ, nato vadi zapis novih črk še v moko ali na papir.
 1. Zapis v zvezek brez črt in v zvezek z vmesno črto.

          

 1. Svoj zapis ponovno preberi in ga ovrednoti z ‘obrazkom’.

SLOVENŠČINA: Prave navade za zdravo življenje

SDZ 2. del, stran 51.

 1. Oglej si sličice in razmisli, kaj se dogaja na njih.
 2. Ob vsaki sličici sestavi eno poved in jo zapiši v zvezek.

Piši z malimi tiskanimi črkami. Ne pozabi na velike začetnice in ločilo na koncu povedi.

Ponovno preberi svoj zapis in popravi napake, ki jih opaziš.

 

GLASBENA UMETNOST: Enkrat je bil en majhen škrat

 1. Poslušaj skladbo z naslovom Podeželski vrtovi in postani palček vrtnar. Klikni TUKAJ.
 1. Ponovi pesmice, ki smo se jih že učili. Imaš jih v svojem zvezku.

V pomoč imaš povezavo TUKAJ, na kateri te čaka tudi nova pesmica.

 1. PESMICO večkrat poslušaj in jo prepevaj ob posnetku.
 2. Besedilo pesmice prepiši/prilepi v zvezek in jo ilustriraj.

DOPOLNILNI POUK: Računamo do 100

Če si opravil domačo nalogo, rešuj naloge po izbiri v spletni vadnici ‘moja-matematika.si’.

 

PONEDELJEK, 11. 5. 2020

SPOZNAVANJE OKOLJA: Zdrava, raznovrstna hrana (SDZ/85, 86)

1. Raznovrstna hrana – Oglej si posnetek TUKAJ.

2. SDZ/85 – Ali veš, kaj pomeni zdrava prehrana?

Ali si kdaj pomisli-a, zakaj si utrujen-a?

Natančno si oglej PREHRANSKO PIRAMIDO, ki vključuje zdravo prehrano in gibanje.

3. SDZ/86 – Reši nalogi po navodilih.

4. Kdor zmore več: V brezčrtni zvezek si izdelaj svojo prehransko piramido.

V pomoč naj ti bo slika v SDZ/85.

Sličice živil lahko izrežeš iz reklam ali pa jih narišeš.

 

SLOVENŠČINA: Martin je zbolel (SDZ 2/54, 55)

 1. SDZ 2, stran 54 – Oglej si fotografijo.

Glasno preberi besedilo. Zapri oči in ponovi, kar si si zapomnil-a.

Preberi še enkrat in ustno nadaljuj pripoved o Martinu. Bodi izviren-a.

Najmanj tri povedi boš zapisal-a na str. 55, nal. 2.

 1. SDZ 2, stran 55– preberi vprašanja in zapiši odgovore. Najdeš jih na str. 54.

     Odgovarjaj v smiselno oblikovanih povedih! Piši z malimi tiskanimi črkami.

     Upoštevaj pravopisna pravila.

 

MATEMATIKA: Računam do 100 (SDZ 3/14, 15)

 1. Kako iz treh števil sestavim 4 račune? Oglej si posnetek TUKAJ in reši 1. nalogo v SDZ 3, na strani 14.
 1. Ob posnetku TUKAJ ponovi odštevanje z dvomestnimi števili na krajši način.

Po navodilih reši 2. nalogo v SDZ 3, na str. 14  in  4. nalogo na strani 15.

 1. Kako pa naj rešim sestavljen račun? Rešuj ga vedno od leve proti desni.

Združuj po dve števili, v jamico vpiši vmesni rezultat.

Pomagaj si z razdruževanjem drugega števila v računu. V pomoč ti je lahko povezava TUKAJ .

Reši nalogo v SDZ 3, str. 14, naloga 3.

 1. Kako naj rešim besedilno nalogo, ki nima zapisanega jasnega vprašanja?

Glej SDZ 3, str. 15, nal. 5

Najprej preberi besedilno nalogo v celoti. Razmisli, kaj bi lahko izračunal! Napiši SVOJE VPRAŠANJE,

tako, da ga dopolniš kot nadaljevanje že zapisane misli. (Izračunam lahko, koliko  …)

Dopolnjenemu besedilu naj sledita zapis računa in odgovora.

 1. Dokončaj nalogo v ‘moja-matematika.si‘. Če si jo že opravil, si z matematiko za danes zaključil. 😊

 

ŠPORT: Vsebine RaP (po izbiri)

Učitelj Benjamin vam želi obilo užitkov ob vadbi.

Navodila za vadbo se nahajajo na  posnetku TUKAJ.

 

ANGLEŠČINA:

Danes boš učno snov spoznaval skozi naslednji posnetek TUKAJ.

 

PETEK, 8. 5. 2020

MATEMATIKA: Odštevam dvomestna števila do 100 na krajši način (DE–DE=DE)

 1. Danes boš uril-a odštevanje dvomestnih števil.
  Zbrano si oglej posnetek in upoštevaj navodila. Klikni TUKAJ.
 2. Reši naloge v SDZ 3, na strani 12 in 13.
 3. Dokončaj nalogo v Moji matematiki.

 

SLOVENŠČINA: Pisani črki H

 1. Oglej si posnetek TUKAJ in upoštevaj navodila. Zapisuj počasi in natančno.
 2. Po opravljeni nalogi zapis v zvezku še enkrat preberi.

    Kako si zadovoljen s svojim zapisom? Svoje delo ovrednoti z obrazkom.

  Pošlji  fotografijo zapisa.

 

ANGLEŠČINA:

Današnjo učno snov boš predelal z naslednjim posnetkom. Klikni TUKAJ.

 

LIKOVNA UMETNOST: Arhitektura, Moja sanjska soba 2

Naloga je pripravljena za 4-urno ustvarjanje, in sicer za 24. 4. 2020 in za 8. 5. 2020.

Potrebuješ:  kartonsko škatlo, manjše škatlice, tulce, škarje, lepilo, flomastre

Večja škatla bo tvoja soba. Vse ostalo boš uporabil pri izdelavi pohištva.

Danes boš opravil še zaključna dela. Še vedno velja, da prepustiš domišljiji prosto pot. Klikni TUKAJ.

Fotografiraj izdelek in ga pošlji v Kanal 2. B (do petka, 8. 5. 2020).

 

ČETRTEK, 7. 5. 2020

SPOZNAVANJE OKOLJA: Skrbim za zdravje

Razmisli: Kako in na kakšen način skrbiš za svoje zdravje?

 1. Oglej si sliko in preberi zapise v SDZ na strani 78.
 2. Preberi zapise in opravi nalogo v SDZ na strani 84.
 3. Ob posnetku ponovi učno snov. Klikni TUKAJ.
 4. V zvezek po svoji zamisli zapiši in nariši miselni vzorec SKRBIM ZA ZDRAVJE.

     Pošlji fotografijo zapisa.

 1. MKPO (mala knjižica poskusov in opazovanj), stran 15.

   Za vsak dan sproti zapiši, kaj koristnega si naredil za svoje zdravje.

   Začni kar danes (s četrtkom).

 

SLOVENŠČINA: Pri zobozdravnici – odgovori na vprašanja

 1. SDZ 2, stran 52 – vsaj dvakrat preberi besedilo.
 2. SDZ 2, stran 53– preberi vprašanja in zapiši odgovore.

   Odgovarjaj v (celih) povedih! Piši z malimi tiskanimi črkami.

    Ne pozabi na veliko začetnico in končno ločilo (piko).

 

GLASBENA UMETNOST: Ponovim, da ne pozabim 

 1. Ob ogledu posnetka ponovi besede, ki so povezane z glasbo. Klikni TUKAJ.

Glasbene besede:

 • glasnost: tiho/glasno … višina: visoki/nizki toni … hitrost izvajanja: počasne/hitre pesmi
 • pihala
 • godala/godenje z lokom, brenkanje s prsti
 • solist, solistka; pevski zbor, zborovodja; orkester, dirigent; pesnik, pesem; skladatelj, skladba
 • ljudska in umetna glasba (avtor ni znan/avtor je znan)
 • ljudska glasbila
 1. Ponovil si besede, ki so povezane z glasbo. S svojimi besedami jih razloži staršem/bratu/sestri …?
 2. Vse glasbene besede prepiši v zvezek za GUM. Oblikuj svoj zapis.

 

ŠPORT: Gibam se in opazujem svoje telo

Z gibanjem preveri delovanje notranjih organov.

 1. Na prsni koš položi dlani in poslušaj bitje srca.

Teci po dvorišču v krog toliko časa, da prešteješ do 100.

Ponovno poslušaj bitje srca.

Naredi še 10 počepov in poskokov v zrak.

Ponovno se ustavi in položi dlani na prsni koš, kjer čutiš srčni utrip.

Kakšen utrip pa čutiš sedaj? Se je kaj spremenil? Kaj si ugotovil?

 1. Ali veš, kaj v tvojem telesu ti je omogočalo izvajanje počepov in poskokov? (mišice, kosti)
 2. Opazuj svoje dihanje, dihaš s pljuči. Kaj se dogaja s prsnim košem?

Napihni balon. Najprej vdihni zrak skozi nos, nato ga izdihni (pihni skozi usta) v balon.

Opazuj, kako potuje zrak v balon. Kateri notranji in zunanji organi sodelujejo pri dihanju? (pljuča, sapnik, usta, nos)

Teci po dvorišču po enaki poti kot prej in bodi pazljiv na dihanje: vdih skozi nos – izdih skozi usta. Kako hitro dihaš po teku?

 1. Naredi še enkrat 10 počepov in poskokov v zrak. Sedaj hkrati poslušaj utrip srca in opazuj dihanje.

Kaj si ugotovil?

 1. Z napihnjenim balonom se igraj/te odbojko.

Morda vam bo všeč tudi...