NEMŠČINA

NEMŠČINA

Pouk drugega tujega jezika je  po svoji naravi medkulturni pouk – povezovalec med različnimi kulturami.  Pomeni dviganje jezikovne zavesti (tudi pri prvem jeziku in prvem tujem jeziku) in spodbuja medkulturno sporazumevanje, kar omogoča medkulturni dialog, kakovostnejše sobivanje in medsebojno spoštovanje.

Poznavanje tujih jezikov je v današnjem času, ko se brišejo meje med državami še kako pomembno. Z učenjem nemščine kot drugega tujega jezika v osnovni šoli, bodo otroci širili svoje znanje in spoznavali jezik, navade in kulturo držav, ki igrajo veliko vlogo v Evropi in svetu. S tem bodo dobili dobro popotnico za nadaljnje izobraževanje in poklicno pot – morda prav v teh državah. Nemščino kot jezik naših sosedov učenci danes že srečuje preko glasbe, gledanja televizije in morda preko komunikacije s tujimi prijatelji.

Pri izbirnem predmetu nemščina se bodo učenci usposobili za osnovno komuniciranje v nemščini, ter pridobili znanje o nemških deželah, njihovih prebivalcih in kulturi. Spoznali bodo osnove nemškega slovnice ter obravnavali teme iz vsakdanjega življenja: naučili se bodo pozdraviti, opisati sebe in svojo družino, svojo hišo, opisati živali, govorili bodo o šoli, televiziji ter spoznali dežele nemškega govornega področja. Gledali bodo tudi nemške filme in poslušali nemško glasbo.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost