Kmetijska dela

Kvota ur: 32

Razred: 7.

Namen predmeta je spoznavanje pomena pridelovanja hrane za ljudi in spoznavanje kmečkih del. Učenci bodo primerjali vlogo kmetijstva v preteklosti in danes ter ugotavljali pomen varovanja materialne kulture naroda. Preko spoznavanja običajev in kmečkih opravil, bodo učenci v okviru spoznavali tudi folklorne običaje po posameznih področjih. Učenci bodo spoznali kmetijske rastline in načine njihove pridelave ter ugotavljali možnosti za ponovno uvajanje avtohtonih vrst. V okviru terenov bomo vključili kmetijske strokovnjake ter lokalno prebivalstvo.

Izbirni predmet razvija

  • problemski pouk, ki vsebuje reševanje resničnih problemov podeželja, kraja in konkretnih kmetij;
  • terensko delo;
  • vaje na šolskih vrtovih, sadovnjakih, vinogradih, gozdovih in parkih ali hlevih;
  • obdelovanje šolskega vrta ali oskrbovanje sadovnjaka, vinograda, gospodarjenje z gozdom;
  • projektno učno delo, ki vsebuje vse faze: od ideje, zasnove, izpeljave, zaključka in predstavitve širšemu okolju;
  • igro vlog, kjer se pokažejo različni interesi (npr. direktor zadruge – kmet – krajan – župan ali stari kmet – mladi kmet);
  • simulacije možnih procesov ali posledic v kmetijstvu.

Do učnega načrta lahko dostopate s pritiskom na povezavo: tukaj.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost