Okoljska vzgoja

Izbirni predmet Okoljska vzgoja temelji na spodbujanju okoljske pismenosti, ki naj bi jo glede na naraščajoče okoljske probleme našega planeta pridobili vsi državljani. Okoljsko vzgojo pojmujemo kot vzgojo odgovornosti do vseh živih bitij in vzgojo za trajnostno prihodnost. Pri predmetu gre za usposabljanje učencev, da bodo globlje razumeli okoljske pojave in probleme, njihove vzroke in načine reševanja, vključno s tveganji in konflikti, ki nastajajo ob izkoriščanju omejenih naravnih virov.

Učenci se pri predmetu srečajo s terenskim delom in praktičnim pristopom do okoljske problematike. Raziskujejo, povezujejo izkušnje, dognanja in vrednotijo situacije, ki jih dnevno srečujejo v življenju.

Izbirni predmet okoljska vzgoja je namenjen učencem 7., 8. in 9. razreda in je v obsegu 35 ur.

Do učnega načrta lahko dostopate s pritiskom na povezavo: tukaj.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost