PONUDBA OI PREDMETOV V 3.VIO (8. razred)

UČENCI 8. RAZREDA LAHKO IZBIRAJO MED NASLEDNJIMI PREDMETI:

Triletni predmeti:

Nemščina

Triletni predmeti, lahko tudi krajši:

Verstva in etika

Filozofija za otroke: Kritično mišljenje

Filmska vzgoja

Računalništvo:

Šah:

  • šahovske osnove
  • šahovsko kombiniranje
  • šahovska strategija

Enoletni predmeti:

Glasbeni projekt

Vzgoja za medije: TV

Šport:

  • Šport za sprostitev
  • Šport za zdravje
  • Izbrani šport

Obdelava gradiv:

Organizmi v naravi in umetnem okolju

Sodobna priprava hrane

Projekti iz fizike in ekologije

Risanje v geometriji in tehniki

Kmetijska dela

Okoljska vzgoja

Predmeti vezani na razred:

Likovno snovanje II.

Življenje človeka na Zemlji

Matematična delavnica 8

Čebelarstvo

Poskusi v kemiji

Robotika v tehniki

Odkrivamo preteklost mojega kraja

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost