FILMSKA VZGOJA

 

Izbirni predmet FILMSKA VZGOJA je triletni.

Predmet predvideva tri module: Kaj je film, Filmski žanri in Umetnost in družba.

V šolskem letu 2022/23 se bosta izvajala prvi in drugi modul. Na prvi modul (Kaj je film?) se

lahko prijavijo učenci 7. razreda, na drugi modul (Filmski žanri) pa učenci 8. in 9.

razreda. V celem šolskem letu se bo izvedlo 35 ur v 7. in 8. razredu ter 32 ur v 9. razredu.

Ocenjevanje je številčno (od 1 do 5). Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja so

raznolike in poleg uveljavljenih ustnih in pisnih analiz filmov vključujejo še ustvarjene izdelke

(miniaturne animacije, igrani film) ter proces dela samega.

  1. RAZRED: MODUL »KAJ JE FILM?«
  2. OGLEDI FILMOV (celovita izkušnja ogleda filma in razprava po ogledu, interpretacija, obisk kina Ptuj v tednu slovenskega filma)
  3. FILM, FILMSKA USTVARJALNOST, FILMSKI ŽANRI (temeljne vrste in oblike filma, prvine filmskih žanrov, najvidnejša dela, avtorske pravice, seznanjanje v postopkih in tehnikah animiranih filmov, zvok)
  4. USTVARJANJE: ANIMIRANI FILM (učenci posnamejo in zmontirajo kratek animirani film z uporabo mobilnih telefonov, fotoaparatov in šolskih računalnikov, pripravijo predstavitev/projekcijo svojih filmov, jih vrednotijo in utemeljeno primerjajo; izbira zgodbe, tehnike, delitev nalog: režiser, glavni animator in soanimator)
  5. SODELOVANJE NA NATEČAJIH ANIMIRANEGA FILMA!

UČITELJ FILMSKE VZGOJE: Marko Kunčnik

Do učnega načrta lahko dostopate s pritiskom na povezavo: tukaj.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost