Šport za zdravje

Namen enoletnega izbirnega predmeta – ŠPORT ZA ZDRAVJE je nadgradnja osnovnega programa športne vzgoje, ki ga s tem obogatimo v celoto, ki je pomembna za otrokovo zdravje in razvoj.

PRAKTIČNE IN TEORETIČNE VSEBINE

SPLOŠNA KONDICIJSKA PRIPRAVA
Vaje za vzdrževanje in razvoj različnih pojavnih oblik moči, hitrosti, koordinacije gibanja, gibljivosti in vzdržljivosti (individualni programi).
ATLETIKA
Vaje za spopolnjevanje tehnike teka, skokov in metov . Fartlek, dolgotrajnejši teki in izleti v naravi.
PLES
Družabni plesi svetovnega plesnega programa – začetna stopnja in različni programi aerobike.
KOŠARKA
Spopolnjevanje tehničnih in taktičnih elementov in igra 4:4 s centrom na en koš in s centrom na dva koša. Učenje sodniških znakov in pravil igre.
ODBOJKA
Spopolnjevanje osnovnih tehničnih elementov, učenje zahtevnejših tehničnih in taktičnih elementov.
Igra 6:6 na skrajšanem ali normalnem igrišču. Učenje sodniških znakov in pravil igre.

SPLOŠNE TEORETIČNE VSEBINE IN MEDPREDMETNE POVEZAVEsprostitev2
Dobro počutje in zdrav način življenja (gibanje, higiena, uravnotežena prehrana, kajenje, alkohol, droge, preparati, ki vsebujejo hormone, pomen socialnega okolja)
MEDPREDMETNE POVEZAVE: biologija, kemija, slovenščina, etika in družba

Razvoj in spremljanje gibalnih in funkcionalnih sposobnosti (moč, hitrost, gibljivost, koordinacija gibanja, vzdržljivost) in pomen gibalne učinkovitosti
MEDPREDMETNE POVEZAVE: biologija, kemija

Spoštovanje pravil športnega obnašanja pri vadbi, tekmovanju in spremljanju prireditev
MEDPREDMETNE POVEZAVE: etika in družba

Pomen koristnega preživljanja prostega časa z vidika zdravja in druženja
MEDPREDMETNE POVEZAVE: biologija

Varovanje okolja
MEDPREDMETNE POVEZAVE: biologija, geografija, etika in družba

CILJI IZBIRNEGA PREDMETA ŠPORT ZA ZDRAVJE:

· razvijati gibalne (moč, hitrost, koordinacija gibanja, gibljivost, ravnotežje, natančnost) in funkcionalne sposobnosti (aerobna in anaerobna vzdržljivost) z individualnimi programi

· z izbranimi nalogami oblikovati skladno postavo,

· seznaniti se z novimi športi, ki so pomemben del sodobne športno-rekreativne ponudbe,

· razumeti odzivanje organizma na aerobno ali anaerobno obremenitev, telesno ali psihično preutrujenost in druge stresne dejavnike,

· spoznati različne tehnike sproščanja,

· razumeti pomen redne spremljave telesne teže in ravni gibalne ter funkcionalne učinkovitosti,

· doživljati sprostitveni vpliv športne vadbe,

· opravljati dalj časa trajajoče gibalne naloge aerobnega značaja v naravi, kjer je poudarjena vztrajnost. Pri programu šport za sprostitev ponudimo sodobne športno-rekreativne vsebine glede na možnosti okolja in različnost v zmožnostih in interesih učencev.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost