MEDNARODNA RAZISKAVA BRALNE PISMENOSTI PIRLS 2021

V mesecu aprilu se je pod okriljem Mednarodne zveze za evalvacijo izobraževalnih dosežkov v 4.a in 4.b razredu  izvajala Mednarodna raziskava bralna pismenost PIRLS 2021. Za sodelovanje v raziskavi je bilo izbranih 202 šol v Sloveniji in med njimi tudi naša šola. S to raziskavo se meri raven bralne pismenosti četrtošolcev in se od leta 2001 izvaja vsakih pet let. Z raziskavo PIRLS se sledijo trendi znanja v Sloveniji in opazujejo učinki sprememb v šolskem sistemu.

Raziskava je trajala 4 šolske ure z vmesnimi odmori. Učenci so dobili kognitivni test branja, ki je bil razdeljen na dva dela. Vsak učenec je imel točno določeno verzijo kognitivnega testa branja. Naloge so bile zanimive, poučne in predstavljene na privlačen in ilustrativen način.

Poleg preverjanja bralne pismenosti učencev je raziskava vsebovala tudi vprašalnike za učence, njihove starše, učiteljice in ravnatelja.

Sodelovanje v raziskavi je bila za učence zanimiva izkušnja.

Koordinatorica: Stanka Vogrinec

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost