6. Naravoslovni tabor

Naravoslovna pismenost je definirana kot znanje, spretnosti in stališča posameznika na področju naravoslovno-znanstvenih vprašanj. Naravoslovno pismeni posameznik se je pripravljen vključevati v argumentirano razpravo o naravoslovju in tehnologiji (PISA, 2018). Za udejanjanje naravoslovne pismenosti je v ospredje treba postaviti realne probleme in posameznika opolnomočiti h kritičnemu mišljenju, samovrednotenju ter oblikovanju stališč. Pri pouku naravoslovnih predmetov ob eksperimentalnih vsebinah vse bolj poudarjamo aplikativne kompetence.

V okviru priprav učencev na tekmovanje iz znanja naravoslovja, smo 8. in 9. aprila 2022 na OŠ Videm izvedli 6. naravoslovni tabor. Veseli smo širokega zanimanja za naravoslovje, saj se je tabora udeležilo kar 47 učencev OŠ Videm in OŠ Leskovec. Ob aktivnem eksperimentalnem delu, smo za učence pripravili dodatne aktivnosti, in sicer ogled dokumentarnega filma z naravoslovno vsebino ter športne igre. Učenci so bili razdeljeni v tri eksperimentalne skupine, katerih vodje smo bili Davorin Horvat, prof. biol. in kem., Sabina Tajhmajster, prof. biol. in kem. ter Andrej Primužič, učitelj fiz. in tit.

Dogodek sta v popoldanskem času popestrila strokovnjaka iz astronomskega društva Kosci, g. Roman Ocvirk, prof. fiz. in g. Matjaž Habjanič, prof. geo. in tit. Za učence sta pripravila malo šolo astronomije ter izvedla opazovanje neba s kombiniranim teleskopom.

Prof. Roman: »V astronomskem društvu deluje kar nekaj profesorjev, zato smo dobro povezani z učenci in dijaki. Za učence organiziramo astronomske delavnice in nudimo šolam strokovno podporo pri izbirnih predmetih astronomije. Pod našim mentorstvom učenci in dijaki posegajo po najvišjih priznanjih na tekmovanjih iz znanja astronomije. Posebej smo veseli nekdanjih učencev, ki se po končanem šolanju pridružijo društvu in postanejo naši kolegi

Aktivno učenje, kamor umeščamo tudi naravoslovne tabore, ponuja učencem vir motivacije in tako prinaša boljše učne rezultate. Učenci so pri takšnem delu miselno aktivnejši, kritični in sposobni medpredmetnega povezovanja.

Davorin Horvat, vodja tabora

Klikni na sliko za ogled galerije slik.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost