Kategorija: Obvezni izbirni predmeti

LIKOVNO SNOVANJE 1, 2 IN 3

LIKOVNO SNOVANJE 1, 2 IN 3

LIKOVNO SNOVANJE 1, 2 IN 3 Likovno snovanje dopolnjuje in nadgrajuje vsebine predmeta likovna umetnost. Je enoletni predmet, namenjen učencem od 7. do 9. razreda. Pri predmetu se bomo srečevali 35 ur, in sicer...

VZGOJA ZA MEDIJE (TV)

VZGOJA ZA MEDIJE (TV)

VZGOJA ZA MEDIJE – TELEVIZIJA Predmet se izvaja v obsegu 1 ure na teden. Vzgoja za medije- TELEVIZIJA, je enoletni izbirni predmet in je namenjen učencem 7.,8. in  9. razreda osnovne šole. To je...

ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI

ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI

Vsebine izbirnega predmeta se povezujejo z vsebinami geografije kot obveznega predmeta, a jih tudi razširjajo, poglabljajo in konkretizirajo. Omenjeni izbirni predmet se izvaja le v 8. razredu, namenjenih mu je 35 ur na leto....

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA Predmet računalniška omrežja lahko izbirajo učenci in učenke v 9. razredu, tudi če niso obiskovali predmeta urejanja besedil ali multimedije. Potrebno pa se je zavedati,  da je predmet brez računalniških znanj pridobljenih v...

MULTIMEDIJA

MULTIMEDIJA

MULTIMEDIJA Računalništvo je izbirni predmet, pri katerem se spoznavanje in razumevanje osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z metodami neposrednega dela z računalniki, kar odpira učenkam in učencem možnosti, ki so potrebne pri nadaljnjem izobraževanju in...

UREJANJE BESEDIL

UREJANJE BESEDIL

UREJANJE BESEDIL Pri predmetu urejanje besedil učenci najprej spoznajo računalniško opremo, ki jo delimo na strojno in programsko. Nato spoznajo delovanje in uporabo računalnika. Na koncu pa izdelajo seminarsko nalogo z določeno vsebino, ki...

ČEBELARSTVO

ČEBELARSTVO

ČEBELARSTVO Izbirni predmet čebelarstvo je namenjen učencem 8. in 9. razreda. Izvaja se eno uro tedensko oz. 35 (32) ur letno. Izbirni predmet ČEBELARSTVO se bo izvajal v zimskem in spomladanskem času. V zimskem...

MATEMATIČNE DELAVNICE 7, 8 IN 9

MATEMATIČNE DELAVNICE 7, 8 IN 9

MATEMATIČNE DELAVNICE 7, 8 IN 9 Pri matematičnih delavnicah izmenjujemo ideje in razumevanje matematike med učenci in učitelji. Matematična znanja poglabljamo v smereh uporabe matematike v vsakdanjem življenju, zato je tudi delo in ocenjevanje...

POSKUSI V KEMIJI, KEMIJA V ŽIVLJENJU

POSKUSI V KEMIJI, KEMIJA V ŽIVLJENJU

POSKUSI V KEMIJI, KEMIJA V ŽIVLJENJU Izbirna predmeta poskusi v kemiji in kemija v življenju ponujata učencem eksperimentalne veščine za dokazovanje kemijskih procesov v šolskem laboratoriju in v svojem okolju. Namenjen je učencem 8....

Dostopnost