Kategorija: Obvezni izbirni predmeti

PROJEKTI IZ FIZIKE IN EKOLOGIJE

PROJEKTI IZ FIZIKE IN EKOLOGIJE

PROJEKTI IZ FIZIKE IN EKOLOGIJE V ozračju se dogajajo vremenski pojavi kot so dež, sneg, megla, rosa, pa o njih navadno niti ne razmišljamo. Še veliko drugega se dogaja okoli nas v naravi. Vse...

ŠAH

ŠAH

ŠAH Šah je analitično-strateška miselna igra in posebno področje kulturne dediščine človeške civilizacije. Lahko ga izberejo učenci 7., 8. in 9. razreda. CILJ PREDMETA Spoznavanje, razumevanje, uporabljanje in vrednotenje: temeljnih vsebin šahovske igre in...

NAČINI PREHRANJEVANJA

NAČINI PREHRANJEVANJA

NAČINI PREHRANJEVANJA Pri izbirnem predmetu načini prehranjevanja se učenci poučijo o prehrani z vidika zagotavljanja in varovanja zdravja. Učijo se o pomembnosti zdrave prehrane, o načinih prehranjevanja in spoznavajo prehrano v različnih starostnih obdobjih...

SODOBNA PRIPRAVA HRANE

SODOBNA PRIPRAVA HRANE

SODOBNA PRIPRAVA HRANE Pri izbirnem predmetu SPH utrjujemo in nadgrajujemo znanja o pomenu varne in zdrave prehrane ter o načinih priprave hrane, ki smo jih pridobili pri gospodinjstvu v šestem razredu. Pouk se izvaja...

KMETIJSKO GOSPODARSTVO

KMETIJSKO GOSPODARSTVO

KMETIJSKO GOSPODARSTVO Namen predmeta je spoznavanje kmetijstva kot gospodarske panoge, ki je izpostavljena dinamičnim spremembam, vzgoja in razvoj pozitivnega načina sprejemanja kmetijstva z utrjevanjem zavesti o široki vlogi te dejavnosti v slovenskem prostoru, ob...

OBDELAVA GRADIV – LES

OBDELAVA GRADIV – LES

OBDELAVA GRADIV – LES Je enoletni izbirni predmet v obsegu 35 ur v šolskem letu. Obiskujejo ga lahko učenci 7., 8. ali 9. razreda Kratek opis: pri izbirnem predmetu OBDELAVA GRADIV – LES učenci...

OBDELAVA GRADIV – UMETNE SNOVI

OBDELAVA GRADIV – UMETNE SNOVI

OBDELAVA GRADIV – UMETNE SNOVI Je enoletni izbirni predmet v obsegu 35 ur v šolskem letu. Obiskujejo ga lahko učenci 7., 8. ali 9. razreda Kratek opis: pri izbirnem predmetu OBDELAVA GRADIV – UMETNE...

OBDELAVA GRADIV – KOVINE

OBDELAVA GRADIV – KOVINE

OBDELAVA GRADIV – KOVINE Je enoletni izbirni predmet v obsegu 35 ur v šolskem letu. Obiskujejo ga lahko učenci 7., 8. ali 9. razreda Kratek opis:  pri izbirnem predmetu OBDELAVA GRADIV – KOVINE učenci...

Dostopnost