Podaljšano bivanje

Spoštovani starši in učenci!

Pred nami je poseben izziv, kajti učenci boste postali sam svoj učitelj. Verjamem, da boste odlični v tej vlogi.

Ker je za nami že kar nekaj mesecev pouka, dobro poznate vsakodnevno rutino v podaljšanem bivanju.

Vsi že dobro veste, da vsak dan v OPB poskrbimo za gibanje in sprostitev, za igro, za prehrano in seveda za veliko ustvarjanja.

Čeprav vem, da imate doma v družinah že ustaljen vsakodnevni urnik, vam za vsak slučaj pošiljam pisan urnik, ki ga sprejmite kot pripomoček za lažje načrtovanje. Morda pa vas spomni na kako dejavnost in navduši, da poizkusite narediti kaj drugače.

Priporočam vam, da v urnik v prazni stolpec sami vnesete ure, od kdaj do kdaj boste kaj počeli. Tudi priporočene dejavnosti si razvrstite tako, kot ustreza vam in vaši družini.

Učitelji vam bomo v tem tednu vsak dan posredovali nekaj idej. Sprejmite jih kot izziv ali pa le za sprostitev. Tako vam želimo pomagati, da bo doma čimbolj zanimivo in kratkočasno. K izvajanju po želji pritegnite  tudi ostale družinske člane.

Ostanite doma, mirni in zdravi. Vse dobro vam želim.

Manja Vinko,

vodja aktiva OPB 

PODALJŠANO BIVANJE

Podaljšano bivanje je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda. V okviru podaljšanega bivanja učitelji skrbijo za sproščen način preživljanja prostega časa, prehranjevanje, razvijanje sposobnosti, spretnosti in zadovoljevanje interesov v okviru skupin interesnih dejavnosti ter samostojno učenje in pisanje domačih nalog.

Glavni cilj OPB je organizacija kakovostnega preživljanja časa, ki ni namenjena zgolj reševanju domačih nalog, zato svetujemo staršem, da vsak dan z otrokom pregledajo domače naloge.

 

DEJAVNOSTI PODALJŠANEGA BIVANJA

SPROSTITVENA DEJAVNOST

 je namenjena počitku, sprostitvi, obnavljanju psihofizičnih moči učencev. 

Učenci se

 • pogovorijo o svojem delovnem dnevu,
 • se vključijo v interesne dejavnosti,
 • igrajo se različne sprostitvene, družabne in gibalne igre v šoli ali na igrišču,
 • sprostijo se ob dihalnih vajah, zanimivih vajah koncentracije,
 • obiščejo šolsko knjižnico,
 • poslušajo pravljice,
 • rišejo, barvajo, berejo po lastni izbiri in željah.

 

 

PREHRANA

Učenci v OPB imajo možnost kosila ali druge malice. Navajajo se na bonton pri mizi in razvijajo spoštljiv odnos do hrane.

 

SAMOSTOJNO UČENJE

je dejavnost, v okviru katere poteka usmerjanje in navajanje učencev na samostojno opravljanje različnih učnih aktivnosti.

Učence navajamo na:

 • samostojno učenje in pisanje domačih nalog,
 • načrtovanje svojega dela,
 • pozorno poslušanje in upoštevanje navodil,
 • sodelovanje in delo v parih, skupinah,
 • samostojno skrb zase,
 • skrb za šolske potrebščine,
 • skrb za urejeno učilnico, šolo, okolico šole,
 • povezovanje, utrjevanje in poglabljanje pri pouku pridobljenega znanja.

 

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA

 je dejavnost, ki je namenjena razvedrilu, sprostitvi, počitku in v kateri učenci nimajo učnih obveznosti. 

V tem času učenci:

 • urijo svoje ročne spretnosti tako, da izdelujejo zanimive izdelke v različnih tehnikah iz različnih materialov,
 • pojejo in plešejo,
 • rešujejo zanimive naloge, povezane z učno snovjo,
 • poslušajo raznoliko glasbo,
 • dramatizirajo besedila,
 • telovadijo in se igrajo razne gibalne igre,
 • pripravijo material ali pripomočke za delo,
 • opazujejo in raziskujejo, berejo, pišejo, rišejo, sestavljajo, …

Spoštovani starši

 • Zaradi varnosti in odgovornosti vas v primeru spremembe časa odhoda otroka iz šole, prosimo, da nas o tem obvestite s pisnim obvestilom (zapis v beležko s podpisom).
 • Ob prevzemu otroka starši počakate pred učilnico.
 • Če skupine ni v matični učilnici, bo na vratih obvestilo, kje se skupina nahaja.
 • Prehrano vašega otroka pravočasno odjavite v tajništvo (02-761-94-10) ali na spletni strani šole (solavidem.si).
 • V času kosila počakate otroka v predprostoru šole.
 • Učitelji nismo odgovorni za igrače ali druge predmete, ki jih otroci prinašajo v šolo

ČASOVNI RAZPORED IN UČILNICA

OPB 1. razred

URA: 12.05 – 16.15

UČILNICA: R8 (učilnica 1.b)

 

OPB 2. razred

URA: ponedeljek, sreda, četrtek: 12.05 – 16.15

torek, petek: 12.55-16.15

UČILNICA: R6 (učilnica 2.a)

 

OPB 3. razred

URA: ponedeljek, četrtek, petek: 12.55 – 15.05

torek, sreda: 12.05 – 15.05

UČILNICA: R5 (učilnica 2.b)

 

 

OPB 4./5. razred 

URA: ponedeljek, torek, sreda: 12.55 – 14.35

četrtek, petek: 12.05 – 14.35

UČILNICA: P6 (učilnica za slovenščino)

 

 

Čas prihoda na kosilo

                                                   OPB 1.r.:   13.00

                                                   OPB 2.r.:   13.10

                                                   OPB 3.r.:   13.20

                                                   OPB 4.r./5.r.:13.30

 

ZDRUŽEVANJE ODDELKOV

RAZRED   UČILNICA DO PREMIK V
 4. in 5. razred  P6 14.35 R5
 3. razred  R5 15.05 R6
 2. razred R6 16.15 /
 1. razred R8 16.15 /