NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Nacionalno preverjanja znanja (NPZ) v šolskem letu 2019/2020

Dostopate lahko preko povezave:

https://www.ric.si/mma/info%202018%20Slovenska/2018082810452356/

Nacionalno preverjanje znanja je za učenke in učence 6. in 9. razreda OŠ obvezno.

Roki za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja (NPZ)

Datum Predmet Razred Razred
5. 5. 2020 slovenščina 6. razred 9. razred
7. 5. 2020 matematika 6. razred 9. razred
11. 5. 2020 angleščina 6. razred ~
 11. 5. 2020 3. predmet ~ 9. razred

Šola seznani z dosežki na nacionalnem preverjanju znanja 1. 6. 2020 učence 9. razreda, 8. 6. 2020 pa učence 6. razreda. Obvestila o dosežkih pri NPZ šola razdeli učencem 9. razreda 15. 6. 2020, učencem 6. razreda pa 24. 6. 2020.