NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Nacionalno preverjanja znanja (NPZ) v šolskem letu 2020/2021

Nacionalno preverjanje znanja je za učenke in učence 6. in 9. razreda OŠ obvezno.

Datum Predmet Razred Razred
4. 5. 2021 slovenščina 6. razred 9. razred
6. 5. 2021 matematika 6. razred 9. razred
10. 5. 2020 angleščina 6. razred ~
10. 5. 2020 zgodovina ~ 9. razred

Šola seznani z dosežki na nacionalnem preverjanju znanja 1. 6. 2021 učence 9. razreda, 7. 6. 2021 pa učence 6. razreda. Obvestila o dosežkih pri NPZ šola razdeli učencem 9. razreda 15. 6. 2021, učencem 6. razreda pa 24. 6. 2021.

Za več informacij lahko dostopate preko povezave:

https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

NPZ 2021 – informacije za starše in učence

Dostopnost