Šolska knjižnica

Pozdravljeni na strani šolske knjižnice!

Gradivo, ki je na voljo v naši knjižnici, si lahko ogledate v javno dostopnem »on-line« katalogu – COBISS-u, ki ga uporabljamo od šol. leta 2018/2019.

Na povezavi Cobiss – knjižnica OŠ Videm (s podružnicama) lahko preverite, katero gradivo imamo v knjižnici ter ali je izposojeno ali prosto. Rezervacija v Cobissu trenutno ni mogoča, knjigo pa si lahko rezervirate na e-naslov: vesna.voglar@solavidem.si. Izposoja je omogočena članom knjižnice, to je učencem šole Videm ter zaposlenim. Praviloma si lahko učenci izposodijo knjige samo na svoji lokaciji. 

 

BRALNA ZNAČKA

Učenci od 6. do 9. razreda ste vabljeni na pogovore o prebranih knjigah v šolsko knjižnico.

Za več podatkov o bralni znački kliknite na

 

Šolska knjižnica na FB

Poiščite nas na spodnjem naslovu

Stran šolske knjižnice

Knjižničarka Vesna Voglar Pulko