Osnovna šola Videm

LIKOVNO SNOVANJE 1, 2 IN 3

LIKOVNO SNOVANJE 1, 2 IN 3

LIKOVNO SNOVANJE 1, 2 IN 3 Likovno snovanje dopolnjuje in nadgrajuje vsebine predmeta likovna umetnost. Je enoletni predmet, namenjen učencem od 7. do 9. razreda. Pri predmetu se bomo srečevali 35 ur, in sicer...

VZGOJA ZA MEDIJE (TELEVIZIJA)

VZGOJA ZA MEDIJE (TELEVIZIJA)

VZGOJA ZA MEDIJE (TELEVIZIJA) Vas zanima delo televizijskega voditelja? Ste se že kdaj preizkusili v vlogi snemalca? Ali bi se radi preizkusili pri delu le-teh? Bi radi spoznali prednosti in slabosti tega poklica? Bi...

ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI

ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI

ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI Predmet je enoleten, njegov obseg znaša 35 ur, izberejo pa ga lahko učenci 8. razreda. Izbirni predmet ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI dopolnjuje vsebine iz rednega predmeta geografije. Poudarek predmeta je...

RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA IN VARSTVO NJEGOVEGA OKOLJA

RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA IN VARSTVO NJEGOVEGA OKOLJA

RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA IN VARSTVO NJEGOVEGA OKOLJA Izbirni predmet raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja je  namenjen učencem 9. razreda. Predmet je enoleten, njegov obseg znaša 35 ur letno. Kaj je izbirni predmet raziskovanje...

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA Predmet računalniška omrežja lahko izbirajo učenci in učenke v 9. razredu, tudi če niso obiskovali predmeta urejanja besedil ali multimedije. Potrebno pa se je zavedati,  da je predmet brez računalniških znanj pridobljenih v...

MULTIMEDIJA

MULTIMEDIJA

MULTIMEDIJA Računalništvo je izbirni predmet, pri katerem se spoznavanje in razumevanje osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z metodami neposrednega dela z računalniki, kar odpira učenkam in učencem možnosti, ki so potrebne pri nadaljnjem izobraževanju in...

UREJANJE BESEDIL

UREJANJE BESEDIL

UREJANJE BESEDIL Pri predmetu urejanje besedil učenci najprej spoznajo računalniško opremo, ki jo delimo na strojno in programsko. Nato spoznajo delovanje in uporabo računalnika. Na koncu pa izdelajo seminarsko nalogo z določeno vsebino, ki...

ČEBELARSTVO

ČEBELARSTVO

ČEBELARSTVO Učenci bodo spoznali življenje čebel kot živalske vrste, ki se je razvila že v pradavnini. Ko bodo opazovali čebele, bodo spoznavali njihovo življenje, razvoj in člane čebelje družine. Naučili se bodo oskrbovati čebele,...

MATEMATIČNE DELAVNICE 7, 8 IN 9

MATEMATIČNE DELAVNICE 7, 8 IN 9

MATEMATIČNE DELAVNICE 7, 8 IN 9 Pri matematičnih delavnicah izmenjujemo ideje in razumevanje matematike med učenci in učitelji. Matematična znanja poglabljamo v smereh uporabe matematike v vsakdanjem življenju, zato je tudi delo in ocenjevanje...

POSKUSI V KEMIJI, KEMIJA V ŽIVLJENJU

POSKUSI V KEMIJI, KEMIJA V ŽIVLJENJU

POSKUSI V KEMIJI, KEMIJA V ŽIVLJENJU Izbirna predmeta poskusi v kemiji in kemija v življenju ponujata učencem eksperimentalne veščine za dokazovanje kemijskih procesov v šolskem laboratoriju in v svojem okolju. Namenjen je učencem 8....