Osnovna šola Videm

OBDELAVA GRADIV – LES

OBDELAVA GRADIV – LES

OBDELAVA GRADIV – LES Je enoletni izbirni predmet v obsegu 35 ur v šolskem letu. Obiskujejo ga lahko učenci 7., 8. ali 9. razreda Kratek opis: pri izbirnem predmetu OBDELAVA GRADIV – LES učenci...

OBDELAVA GRADIV – UMETNE SNOVI

OBDELAVA GRADIV – UMETNE SNOVI

OBDELAVA GRADIV – UMETNE SNOVI Je enoletni izbirni predmet v obsegu 35 ur v šolskem letu. Obiskujejo ga lahko učenci 7., 8. ali 9. razreda Kratek opis: pri izbirnem predmetu OBDELAVA GRADIV – UMETNE...

OBDELAVA GRADIV – KOVINE

OBDELAVA GRADIV – KOVINE

OBDELAVA GRADIV – KOVINE Je enoletni izbirni predmet v obsegu 35 ur v šolskem letu. Obiskujejo ga lahko učenci 7., 8. ali 9. razreda Kratek opis:  pri izbirnem predmetu OBDELAVA GRADIV – KOVINE učenci...

ROBOTIKA V TEHNIKI

ROBOTIKA V TEHNIKI

ROBOTIKA V TEHNIKI Je enoletni izbirni predmet v obsegu 35 ur v šolskem letu. Obiskujejo ga lahko učenci  8. ali 9. razreda. V ospredju je konstruiranje modelov računalniško krmiljenih strojev in naprav s poudarkom...

RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI

RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI

RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI Predmet risanje v geometriji in tehniki uvaja učenca v svet oblikovanja predmetov v navideznem (virtualnem) prostoru z uporabo računalniškega grafičnega orodja. Pri tehniki in tehnologiji je grafično komuniciranje podlaga...

PONUDBA OI PREDMETOV V 3.VIO (9. razred)

UČENCI 9. RAZREDA LAHKO IZBIRAJO MED NASLEDNJIMI PREDMETI: Nemščina Verstva in etika Filozofija za otroke: Etična raziskovanja Likovno snovanje III. Retorika Glasbeni projekt Vzgoja za medije TV Računalništvo: Urejanje besedil Omrežja Multimedija Šah: šahovske...

PONUDBA OI PREDMETOV V 3.VIO (8. razred)

UČENCI 8. RAZREDA LAHKO IZBIRAJO MED NASLEDNJIMI PREDMETI: Nemščina Verstva in etika Filozofija za otroke: Etična raziskovanja Likovno snovanje II. Življenje človeka na Zemlji Glasbeni projekt Vzgoja za medije TV Raziskovanje domače okolice Računalništvo:...

Planinski pohod KONJIŠKA GORA-STOLPNIK

PLANINSKI KROŽEK vabi v soboto, 21. 4. 2018 na KONJIŠKO GORO-STOLPNIK  (1012 m) PRIMERNOST: od 1.-9. razreda, za odrasle URNIK POHODA: Pohodniki se zberemo pred trgovino Žerak v Vidmu ob 8.00 uri, na Selih 8.10 uri...