Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja

Predmet je namenjen učencem 9. razreda, ki želijo poglobiti in nadgraditi poznavanje domačega kraja. Izvaja se v obsegu 32 ur.

KAJ BOMO DELALI? RAZISKOVALI!

Teme:

  • naravnogeografske značilnosti domačega kraja: geološka zgradba, relief, prsti, rastlinstvo, vodovje
  • družbenogeografske značilnosti domačega kraja: prebivalstvo, naselja, gospodarstvo, oskrba, promet
  • varstvo okolja in varstvo naravne ter kulturne dediščine v domačem kraju in njegovi okolici

Kje bo potekalo delo?

Na terenu!

Do učnega načrta lahko dostopate s pritiskom na povezavo TUKAJ.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost