Kategorija: Obvezni izbirni predmeti

Izbrani šport

Izbrani šport

Namen enoletnega predmeta IZBRANI ŠPORT je poglabljanje vsebin določenega športa. Namenjen je vsem učencem, ne le tistim, ki se z izbranim športom ukvarjajo že pri interesnih dejavnostih v šoli ali zunaj nje. Šola ponudi...

Šport za sprostitev

Šport za sprostitev

Namen enoletnega izbirnega predmeta – šport je nadgradnja osnovnega programa športne vzgoje, ki ga s tem obogatimo v celoto, ki je pomembna za otrokovo zdravje in razvoj. Smisel izbirnega predmeta – ŠPORT ZA SPROSTITEV...

Šport za zdravje

Šport za zdravje

Namen enoletnega izbirnega predmeta – ŠPORT ZA ZDRAVJE je nadgradnja osnovnega programa športne vzgoje, ki ga s tem obogatimo v celoto, ki je pomembna za otrokovo zdravje in razvoj. PRAKTIČNE IN TEORETIČNE VSEBINE SPLOŠNA...

FILMSKA VZGOJA

FILMSKA VZGOJA

  Izbirni predmet FILMSKA VZGOJA je triletni. Predmet predvideva tri module: Kaj je film, Filmski žanri in Umetnost in družba. V šolskem letu 2022/23 se bosta izvajala prvi in drugi modul. Na prvi modul...

PONUDBA OI PREDMETOV V 3.VIO (7. razred)

PONUDBA OI PREDMETOV  V 3.VIO UČENCI 7. RAZREDA LAHKO IZBIRAJO MED NASLEDNJIMI PREDMETI: Triletni predmeti: Nemščina Triletni predmeti, lahko tudi krajši: Verstva in etika Filozofija za otroke Filmska vzgoja Računalništvo: Urejanje besedil Omrežja Multimedija...

PONUDBA OI PREDMETOV V 3.VIO (8. razred)

UČENCI 8. RAZREDA LAHKO IZBIRAJO MED NASLEDNJIMI PREDMETI: Triletni predmeti: Nemščina Triletni predmeti, lahko tudi krajši: Verstva in etika Filozofija za otroke Filmska vzgoja Računalništvo: Urejanje besedil Omrežja Multimedija Šah: šahovske osnove šahovsko kombiniranje...

PONUDBA OI PREDMETOV V 3.VIO (9. razred)

UČENCI 9. RAZREDA LAHKO IZBIRAJO MED NASLEDNJIMI PREDMETI: Triletni predmeti: Nemščina Triletni predmeti, lahko tudi krajši: Verstva in etika Filozofija za otroke Filmska vzgoja Računalništvo: Urejanje besedil Omrežja Multimedija Šah: šahovske osnove šahovsko kombiniranje...

Odkrivamo preteklost mojega kraja

Odkrivamo preteklost mojega kraja

Je enoletni izbirni predmet s področja zgodovine, ki se lahko izvaja v 7. in 8. razredu, in sicer v obsegu 35 ur. Kaj se bo dogajalo? Spoznavali in raziskovali bomo lokalno (domačo) zgodovino. Kje...

Dostopnost