LIKOVNO SNOVANJE 1, 2 IN 3

LIKOVNO SNOVANJE 1, 2 IN 3

Likovno snovanje I je izbirni predmet, ki dopolnjuje in nadgrajuje osnovni program likovne umetnosti v 7. razredu. Poudarek predmeta je na spoznavanju, odkrivanju in razvijanju učenčeve ustvarjalnosti.

Vsebine predmeta so po posameznih likovnih področjih zasnovane na temeljnih likovnih pojmih, ki jih učenec usvaja in nadgrajuje glede na svoj potencial.

Predmet je zasnovan dinamično. Učenci se bodo naučili ter spoznali: linearne elemente in površine, risbo in kompozicijo, pisavo in risbo, komponiranje barvnih ploskev, modo, kompozicijo in kip.

Pri predmetu razvijamo občutljivost zaznavanja, likovno ustvarjalno mišljenje ter vizualni spomin. Pomemben cilj predmeta pa je tudi priprava učenca za sodelovanje v kulturnem življenju ožjega ter širšega okolja.

Likovno snovanje 2 je izbirni predmet, ki dopolnjuje in nadgrajuje osnovni program likovne umetnosti v 8. razredu. Poudarek predmeta je na spoznavanju, odkrivanju in razvijanju učenčeve ustvarjalnosti. Vsebine predmeta so po posameznih likovnih področjih zasnovane na temeljnih likovnih pojmih, ki jih učenec usvaja in nadgrajuje glede na svoj potencial.

Predmet je zasnovan dinamično. Učenci se bodo naučili ter spoznali: likovni prostor,  vidno (vizualno) ravnotežje, gibanje točke in črte, glasbo kot likovni motiv, umetniško grafiko, uporabno (industrijsko) grafiko, umetnost oblikovanja prostora, scenski prostor.

Učenci se bodo slikali ob izbrani glasbi, se preizkusili v oblikovanju s pomočjo računalnika (oblikovanje vabila za skupno razstavo), tiskali grafiko v visokem in globokem tisku ter se seznanili z oblikovanjem prostora, natančneje z oblikovanjem makete prostora. Svoje znanje bodo učenci poglabljali tudi tako, da bodo spoznavali likovna dela umetnikov in poklice, pri katerih je potrebno znanje likovnega jezika ter si tako oblikovali merila likovnega vrednotenja za življenje. Ob komunikaciji ter interakciji z učiteljem pri praktičnem delu učenec pri predmetu razvija občutljivost zaznavanja, likovno ustvarjalno mišljenje, vizualni spomin, domišljijo in motorično spretnost. Pomemben cilj predmeta pa je tudi priprava učenca za sodelovanje v kulturnem življenju ožjega ter širšega okolja.

Na LIKOVNO SNOVANJE 2 se lahko prijavijo vsi učenci 8. razredov, tudi tisti, ki k predmetu pristopajo prvič ter niso obiskovali likovnega snovanja 1.

Izbirni predmet Likovno snovanje 3 lahko izberejo učenci 9. razreda. Likovno snovanje III je izbirni predmet, ki dopolnjuje in nadgrajuje osnovni program likovne umetnosti v 9. razredu. Poudarek predmeta je na spoznavanju, odkrivanju in razvijanju učenčeve ustvarjalnosti. Vsebine predmeta so po posameznih likovnih področjih zasnovane na temeljnih likovnih pojmih, ki jih učenec usvaja in nadgrajuje glede na svoj potencial. Predmet je zasnovan dinamično. Učenci se bodo naučili ter spoznali: risali bodo zunaj v okolici šole z upoštevanjem zlatega reza, se preizkusili kot moderni slikarji z upoštevanjem sploščitve, kiparili s pomočjo odpadnih materialov in kaširanja (inštalacija), se seznanili s fotografijo ter računalniško obdelavo se naučili izdelati kratko animacijo, se preizkusili v vlogi grafičnih oblikovalcev. Svoje znanje bodo učenci poglabljali tudi tako, da bodo spoznavali likovna dela umetnikov in poklice, pri katerih je potrebno znanje likovnega jezika ter si tako oblikovali merila likovnega vrednotenja za življenje.
Ob komunikaciji ter interakciji z učiteljem pri praktičnem delu učenec pri predmetu razvija občutljivost zaznavanja, likovno ustvarjalno mišljenje, vizualni spomin, domišljijo in motorično spretnost. Pomemben cilj predmeta pa je tudi priprava učenca za sodelovanje v kulturnem življenju ožjega ter širšega okolja.
Na LIKOVNO SNOVANJE 3 se lahko prijavijo vsi učenci 9. razredov, tudi tisti, ki k predmetu pristopajo prvič ter niso obiskovali likovnega snovanja 1 in 2.

 

Do učnega načrta lahko dostopate s pritiskom na povezavo: tukaj.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost