Šport za sprostitev

Namen enoletnega izbirnega predmeta – šport je nadgradnja osnovnega programa športne vzgoje, ki ga s tem obogatimo v celoto, ki je pomembna za otrokovo zdravje in razvoj. Smisel izbirnega predmeta – ŠPORT ZA SPROSTITEV je spoznavanje novih športov, ki jih v obveznem šolskem programu ni mogoče izvajati, ali pa jim lahko posvetimo le manjše število ur. Z vidika športno – rekreativnih učinkov, pa so prav ta dodatna športna spoznanja pomembna za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih. Program je namenjen vsem učencem, ne le tistim, ki se z določenim športom ukvarjajo že pri interesnih dejavnostih v šoli ali izven nje. Zavedamo se, da je obremenitev učencev v šolah vedno večja. Vse več je sedenja in drugih negativnih vplivov v življenju otrok. Zato je telesna aktivnost še kako pomembna, prisluhnili pa smo tudi interesu naših učencev. Naš namen je učencem predstaviti športne vsebine in zdrav način življenja izven šole ter jim predstaviti športne panoge s katerimi se redko ali nikoli ne srečajo. Tu bodo imeli možnost, da izkusijo šport, ki jim zagotovo omogoča boljšo kakovost življenja. To je naložba v njihov celostni razvoj, v odkrivanje zdravega načina sproščanja ter je dobra aktivnost za prosti čas.

Pri športu za sprostitev se učenci seznanijo z vsebinami, ki so nekoliko drugačne kot pri pouku športne vzgoje.

Vsebine so naslednje:

  • atletika-vzdržljivostni tek,
  • fitnes, badminton,
  • športno plezanje na umetni steni in v naravi,
  •  pohodništvo in plavanje.
  • v šolskem letu opravijo 35 ur pouka in pridobijo 3 ocene v dveh ocenjevalnih obdobjih. Pouk poteka 1ura /tedensko oz. več ur strnjeno.

Cilji izbirnega predmeta šport za sprostitev:

· razvijati gibalne (moč, hitrost, koordinacija gibanja, gibljivost, ravnotežje, natančnost) in funkcionalne sposobnosti (aerobna in anaerobna vzdržljivost) z individualnimi programi

· z izbranimi nalogami oblikovati skladno postavo,

· seznaniti se z novimi športi, ki so pomemben del sodobne športno-rekreativne ponudbe,

· razumeti odzivanje organizma na aerobno ali anaerobno obremenitev, telesno ali psihično preutrujenost in druge stresne dejavnike,

· spoznati različne tehnike sproščanja,

· razumeti pomen redne spremljave telesne teže in ravni gibalne ter funkcionalne učinkovitosti,

· doživljati sprostitveni vpliv športne vadbe,

· opravljati dalj časa trajajoče gibalne naloge aerobnega značaja v naravi, kjer je poudarjena vztrajnost. Pri programu šport za sprostitev ponudimo sodobne športno-rekreativne vsebine glede na možnosti okolja in različnost v zmožnostih in interesih učencev.

Namen programa je približati šport učenčevim potrebam, interesom in željam, omogočiti spoznavanje novih športov in poudariti razvedrilni in sprostilni značaj športa.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost